Print Thứ Sáu, 11/02/2022 14:05 Gốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 mới, với 43 sách của 11 môn học và hoạt động giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, bắt đầu từ năm học 2022-2023.

Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 3 được phê duyệt lần này gồm 43 sách của 11 môn học và hoạt động giáo dục. Trong số đó, môn Tiếng Anh được phê duyệt nhiều nhất gồm 10 sách; môn Toán, Tin học và Mỹ thuật, mỗi môn 4 sách; môn Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm, mỗi môn và hoạt động có 3 sách.

Số sách giáo khoa được phê duyệt của 4 nhà xuất bản, gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Vinh. Trong số đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có 23 sách; Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có 10 sách; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm có 8 sách; Nhà xuất bản Đại học Vinh có 2 sách.

(Ảnh minh họa: CTV)

Năm học 2022-2023 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10. Trong năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặt nhiệm vụ nâng cao chất lượng biên soạn, thẩm định và lựa chọn sách giáo khoa đối với lớp 4, lớp 8, lớp 11 để chuẩn bị cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở các khối lớp này trong năm học 2023-2024 cũng như sách giáo khoa tiếng dân tộc và tài liệu giáo dục địa phương. Bộ cũng thực hiện điều chỉnh quy trình thẩm định nhằm nâng cao chất lượng sách giáo khoa trong thời gian tới.

Sau khi có danh mục sách giáo khoa được phê duyệt, các địa phương sẽ thực hiện lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong các nhà trường. Sau khi có kết quả chọn sách, các nhà xuất bản phối hợp với các tỉnh, thành phố để tiến hành tập huấn sử dụng sách giáo khoa, cung ứng sách kịp thời cho các nhà trường trước năm học mới./.

Hà An (Vietnam+)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Có 43 sách giáo khoa lớp 3 mới được dùng trong năm học 2022-2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác