Print Thứ Tư, 05/10/2022 09:20 Gốc

Tại phiên họp thường kỳ trực tuyến tháng 9 của UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Văn phòng UBND thành phố báo cáo cụ thể, chi tiết về một việc điển hình về chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ.

Cụ thể, ngày 26/01/2022, Thành ủy có Thông báo về việc đồng ý dừng thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng Văn phòng cho thuê và Nhà khách Thành ủy tại Cát Hải; giao Ban cán sự UBND thành phố chỉ đạo hủy bỏ giá trị pháp lý của các văn bản đã ban hành đồng thời có kế hoạch đưa khu đất vào khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy định. Việc có vậy nhưng tổng thời gian xử lý thực hiện nhiệm vụ lên tới 152 ngày. Theo đó, tại Văn phòng UBND thành phố là 27 ngày (trong thời gian này có 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán). Thời gian tại Sở Kế hoạch và Đầu tư là 104 ngày.

Cụ thể, Sở nhận văn bản từ ngày 25/2 và đến ngày 8/6 thì gửi văn bản đề xuất báo cáo UBND thành phố. Trong khoảng thời gian đó, lãnh đạo Sở giao việc chỉ trong 1 ngày nhưng nằm ở Trưởng phòng 3 ngày và nằm tại tại phó trưởng phòng 100 ngày. Sở dĩ có câu chuyện 100 ngày này là do Sở Kế hoạch và Đầu tư phải gửi văn bản xin ý kiến tham vấn của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND huyện Cát Hải, Văn phòng Thành ủy.

Trong thời gian 13 ngày, Văn phòng Thành ủy, UBND huyện Cát Hải trả lời đúng hạn, còn Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường không trả lời. Cụ thể, thời gian xử lý của Sở Tài nguyên và Môi trường lên tới 72 ngày, chậm 62 ngày so với hạn do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị. Tại đây, lãnh đạo Sở và Chi cục xử lý rất nhanh nhưng sự chậm trễ lại nằm ở chuyên viên quản lý (từ ngày 5/3 đến ngày 17/5). Còn tại Sở Xây dựng, thời gian xử lý lên tới 51 ngày, chậm 40 ngày so với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cũng ở đây, việc xử lý của Phó Trưởng phòng lên tới 31 ngày; của chuyên viên là 19 ngày. Khi quay trở lại Văn phòng UBND thành phố, khâu xử lý của chuyên viên mất 9 ngày (trừ 4 ngày thứ 7, chủ nhật thì còn 5).

Chỉ ra nguyên nhân, Văn phòng UBND thành phố cho rằng trách nhiệm của mình chậm đề xuất giao việc; của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị chủ trì là chậm tổng hợp, đôn đốc báo cáo; của Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng là chậm gửi ý kiến tới đơn vị chủ trì.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã yêu cầu Văn phòng UBND thành phố và các ngành báo cáo riêng về vụ việc này và chỉ đạo các Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm của cấp dưới, tới tận các chuyên viên. Sở Nội vụ cũng được giao phối hợp với các Sở xem xét kỷ luật các trường hợp chậm trễ trong thi hành công vụ, báo cáo UBND thành phố.

Người đứng đầu thành phố đã rất phiền lòng nêu rõ, hễ là việc khó thì các ngành xử lý rất lâu. Đáng chú ý là sự phối hợp giữa rất thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả. Việc kiểm soát thực thi nhiệm vụ của Văn phòng UBND thành phố và các ngành chủ trì cũng chưa tốt. Trong khi đó, đây là một nhiệm vụ quan trọng, liên quan tới công tác đấu giá đất, thu tiền sử dụng đất. Việc để kéo dài tới 152 ngày là không thể chấp nhận.

Cũng qua đây, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu gắt các sở, ngành, quận, huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để sự việc tương tự xảy ra. Những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, chậm trễ trong xử lý công việc sẽ phải chịu trách nhiệm. Đây thực sự là cần thiết để bộ máy công quyền của thành phố luôn chạy đều, mọi công việc của thành phố; của doanh nghiệp; của người dân được xử lý nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Hồng Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuyện thời cuộc: Xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác