Print Thứ Ba, 23/07/2019 10:49

Tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thảo luận, thông qua: Đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 – 2021; Đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm 2019 đến năm 2030.

Hình ảnh tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hải Phòng khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021

Đây là một nội dung lớn, theo tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị. Theo đó, tại Nghị quyết 37 Bộ Chính trị đánh giá: Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất năm 1975 đến nay, đơn vị hành chính các cấp ở nước ta đã được điều chỉnh, sắp xếp lại phù hợp với từng giai đoạn lịch sử.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc chia, tách đơn vị hành chính các cấp thời gian qua đã nảy sinh một số bất cập và hạn chế. Nhiều đơn vị hành chính quy mô quá nhỏ, không gian bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn trong định hướng phát triển tầm vĩ mô, làm phân tán nguồn lực. Việc tăng số lượng đơn vị hành chính các cấp đã dẫn đến gia tăng biên chế và tăng chi phí ngân sách cho tổ chức bộ máy.

Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân và yếu tố tác động thực trạng trên, Nghị quyết 37 chủ trương tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Như vậy, đây là một chủ trương lớn của Đảng, song hành với các chủ tương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhằm tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên thời gian qua, vẫn có những ý kiến trái chiều, phần lớn là nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Âu đó cũng là lẽ đương nhiên, khi tâm lý máy móc, an bài, quen với nếp cũ, ngại vận động, thậm chí cả biểu hiện “tham quyền cố vị” đã ăn sâu vào một bộ phận cán bộ.

Nhưng thực tế, việc thực hiện thí điểm tại một số bộ máy, một số địa phương đã phản ánh tính đúng đắn trong chủ trương lớn của Đảng, được đông đảo người dân ủng hộ.

Điều đó có thể thấy rõ tại Hải Phòng, với việc tổ chức lại một số cơ quan hành chính, chính trị cấp quận, huyện thời gian qua, ban đầu cũng có không ít ý kiến qua lại, nhưng chỉ trong thời gian ngắn cho thấy, hiệu quả đã rõ ràng. Hoặc như việc lấy ý kiến sáp nhập hai phường Cầu Đất và Lương Khánh Thiện (cùng quận Ngô Quyền) vào một, tỷ lệ ủng hộ của nhân dân đều đạt trên 90% cũng là một minh chứng điển hình.

Trở lại với nội dung nêu trên của Kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa 15, hy vọng rằng chính sách mới sẽ đạt được sự đồng thuận cao, nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo làn gió mới trong công cuộc phát triển của thành phố và đất nước.

Hoàng Minh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuyện thời cuộc:  Sáp nhập
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác