Print Thứ Tư, 20/11/2019 17:55 Gốc

Thời gian vừa qua, tại Hải Phòng cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, diễn ra những hoạt động sôi nổi, thiết thực, kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930/18-11-2019).

Bác Hồ với đại biểu các dân tộc đồng bào thiểu số (ảnh tư liệu)

Theo Hiến pháp, “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”. Nói theo cách khác, đây là môi trường tập hợp sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc.

Cách đây 58 năm, phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II, năm 1961, Hồ Chủ Tịch đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”. Theo Người, đoàn kết toàn dân vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng.

Những năm qua, thực hiện lời dạy của Người, trên tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Hải Phòng đã đạt được những thành tựu vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, sức mạnh đại đoàn kết đã góp phần quan trọng đổi mới cách nghĩ, cách làm của hệ thống chính trị nói chung và bộ máy lãnh đạo, điều hành nói riêng.

Từ đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã thành công đột phá, từ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đến đảm bảo an sinh xã hội, đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng của cả nước.

Điều đó cho thấy, tinh thần đoàn kết có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công cuộc phát triển của thành phố cũng như cả nước, mà vai trò của Mặt trận Tổ quốc là trụ cột. Với sứ mệnh vẻ vang là tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang trên lộ trình hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi to lớn cũng có vô vàn thách thức, khó khăn, trong khi các thế lực thù địch không ngừng tìm cách chia rẽ, thì tinh thần đại đoàn kết dân tộc càng cần phải thắt chặt.

Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dưới mái nhà chung của Mặt trận Tổ quốc, chúng ta sẽ tiếp tục đoàn kết trong khối dân tộc thống nhất, vì tương lai sán lạn của niềm tự hào mang tên Việt Nam.

Hoàng Minh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuyện thời cuộc:  Đại đoàn kết
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác