Print Thứ Năm, 24/09/2020 17:30 Gốc

Là hoạt động hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, Ban chỉ đạo Đề án Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ – Xây dựng xã hội học tập – Dạy và học ngoại ngữ thành phố vừa có văn bản về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020, với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

Theo đó, các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Hội khuyến học Hải Phòng và Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị các cấp triển khai Tuần lễ với hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, gồm các hoạt động sau:

– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (facebook, zalo, viber…) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và những nơi công cộng; tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

– Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

– Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện.

Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn.

Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa.

Tăng cường các hoạt động khuyến học, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

Xây dựng văn hóa đọc, thực hiện có hiệu quả dự án “Thư viện 50K” để lan tỏa văn hóa đọc trên phạm vi thành phố và toàn quốc.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 2684-BCDDA-SGDDT.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác