Print Thứ Ba, 05/03/2024 16:20

Hầu hết các cuộc họp đều “không giấy”; các chỉ đạo, điều hành của Quận ủy, HĐND, UBND quận; các ban, ngành, đoàn thế, đơn vị đều trên môi trường mạng; tiến độ công việc được đẩy nhanh hơn; doanh nghiệp và người dân hài lòng… là những hiệu quả rõ nét nhất từ công cuộc chuyển đổi số của quận Ngô Quyền thời gian qua. Phó chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Đặng Văn Khởi khẳng định; thần tốc, trách nhiệm, hiệu quả là mục tiêu tổng quát, là quan điểm chỉ đạo nhất quán của quận Ngô Quyền trong thực hiện chuyển đổi số, nhằm góp phần đắc lực hiện thực hóa các chỉ tiêu phát triển KTXH, giữ vững QPAN trên địa bàn quận.

                                                         Từ thay đổi nhận thức tới hành động quyết liệt

Phó chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Đặng Văn Khởi cho biết, quận xác định chuyển đổi số là xu thế thời đại, là tất yếu và công việc đầu tiên là phải  thay đổi nhận thức, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo; hành động quyết liệt để thực hiện. Các chủ trương, định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố được cụ thể hóa, gắn với đặc điểm tình hình thực tế của quận. UBND quận tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Chương trình hành động số 10  ngày 23/3/2022 về chuyển đổi số.

2 năm 2022-2023, UBND quận ban hành 4 quyết định, 9 kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; cao điểm là các cuộc tuyên truyền kích hoạt tài khoản định danh điện tử, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia…; tuyên truyền thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; thí điểm xây dựng quy trình ISO điện tử tại một số cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố; đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyến đối số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06/CP).

Trong đó,  tập trung tuyên truyền để người dân tham gia đăng ký, sử dụng tài khoản dịch vụ công trên cổng Dịch vụ công quốc gia; tuyên truyền 7 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham quan mô hình IOC Ngô Quyền                                           

Đáng chú ý, quận Ngô Quyền có sự đầu tư và quan tâm đúng mức tới chuyển đổi số. Quận triển khai dự án “Thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số Quận Ngô Quyền giai đoạn 2022-2025” với tổng mức đầu tư gần 21,6 tỷ  đồng. Trong đó phân bổ gần 14 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm phục vụ công tác chuyển đổi số.

Cụ thể, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ dịch vụ hành chính công quận, phường; đầu tư thiết bị công nghệ thông tin phục vụ số hóa của các phòng, ban, đơn vị, 12 phường (48 bộ máy vi tính, 12 máy in, 24 máy Scan); trang bị và đưa vào vận hành hệ thống loa truyền thanh thông minh tại các phường: đưa vào vận hành 30 camera giám sát giao thông, an ninh, trật tự trên các tuyến phố chính; 24 camera giám sát hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính quận, phường; trang bị máy vi tính xách tay, Ipad để cài đặt và tập huấn sử dụng phần mềm phòng họp không giấy phục vụ cuộc họp của Quận ủy, HĐND, UBND quận.

Quận Ngô Quyền tổ chức thành công các kỳ họp số, họp không giấy                                        

Đồng thời, đầu tư, nâng cấp Cổng thông tin điện tử quận, phường; xây dựng bổ sung các chuyên mục hướng tới người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số của quận, thành phố.

Đáng chú ý, quận Ngô Quyền xây dựng, đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh quận với các trang thiết bị gồm: 15 màn hình tấm ghép, 0 bộ máy vi tính, 1 máy in. Bộ phận Một cửa quận, phường đã đầu tư, mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại theo quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tất cả các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa, tạo môi trường hành chính thân thiện, hiện đại.

Từ đó, quận Ngô Quyền có điều kiện phối hợp với các sở, ngành thành phố triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu thành phố (LGSP), kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Hệ thống thông tin Quản lý hộ tịch, quản lý lý lịch tư pháp… Hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin của quận tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Hệ thống mạng LAN, internet được kết nối đến các máy tính để sử dụng phần mềm quản lý và tra cứu văn bản, thông tin; sử dụng đường truyền cáp quang đảm bảo an toàn, ổn định trong quá trình truyền, nhận thông tin. 100% CBCC các cơ quan chuyên môn, đơn vị được trang bị đầy đủ máy tính, máy in phục vụ công tác.

100% các máy tính được kết nối mạng Internet băng thông rộng (trừ một số máy tính soạn thảo văn bản mật), có thiết lập mạng wifi phục vụ cán bộ, công chức trong cơ quan truy cập internet trên các thiết bị di động. 100% các cơ quan trực thuộc có mạng LAN, kết nối Internet tốc độ cao. Các cơ quan Đảng khai thác, sử dụng hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng. Hệ thống hội nghị truyền hình có thể kết nối từ Trung ương, thành phố, quận đến 100% các phường, Trong năm 2023, Hệ thống đã phục vụ hơn 20 cuộc họp trực tuyến của các cơ quan đảng, nhà nước, hội nghị giao ban, hội nghị quán triệt các nghị quyết hội nghị trung ương, hội nghị báo cáo viên.

Quận đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị viễn thông phát triển hạ tầng viễn thông xoá các vùng, khu vực lõm sóng băng thông rộng trên địa bàn quận; phát triển hạ tầng mạng 5G tại khu vực tuyến đường Trần Phú.

                                                                           Hiệu quả thiết thực

Đến nay, công cuộc chuyển đổi số ở quận Ngô Quyền đã mang lại hiệu quả rõ nét. Quận hoàn thành việc chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử từ năm 1960 đến năm 2020, tài liệu lưu trữ nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ quận phục vụ khai thác, tra cứu dữ liệu.

Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp các thông tin về dữ liệu bản đồ: số tờ, số thửa, diện tích, vị trí thửa đất, loại đất; thông tin về tình trạng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của quận để số hóa, đồng thời thiết lập trên cổng thông tin đất đai thành phố Hải Phòng; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang thực hiện số hóa để đưa vào quản lý 2239 hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội, 1861 hồ sơ đối với người có công. Quận hoàn thành giai đoạn 1,2 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trở về trước và tiếp tục triển khai theo lộ trình giai đoạn 3. 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường đã được số hóa ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ và ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên quận Ngô Quyền hào hứng với các chương trình chuyển đổi số

Đáng chú ý, mô hình chính quyền số dần hình thành. Nổi bật là khai trương và đưa vào vận hành, quản lý và khai thác hiệu quả Trung tâm Điều hành thông minh – IOC quận. Từ đó đã hiển thị biểu đồ phân tích báo cáo kinh tế xã hội của toàn quận; theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến quận; biểu đồ số liệu hiển thị thông tin, báo cáo, số liệu quản lý của các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; tích hợp bản đồ số hiển thị các thông tin về cơ quan hành chính, di sản văn hóa, vị trí hệ thống camera giám sát, loa truyền thanh không dây…; tích hợp hệ thống phản ánh hiện trường (ứng dụng Hải Phòng Smart); tích hợp 24 camera giám sát tại bộ phận một cửa các phường; 30 camera giám sát an ninh tại các tuyến phố trên địa bàn quận vào Trung tâm Điều hành thông minh – IOC quận; 30 camera giám sát an ninh, trật tự tại các phường.

Về kinh tế số, quận tập huấn về kinh tế số, đào tạo các kỹ năng kiến thức và tư duy cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Qua đó đã bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kỹ năng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn quận; nâng cao kiến thức, kỹ năng, tư duy cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp đầu tư hoạt động trên địa bàn quận. Quận phối hợp với Sở Công thương đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế để mở rộng thị trường, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Nhiều không gian chuyển đổi số được quận Ngô Quyền thực hiện nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp                      

Về xã hội số, Hội Phụ nữ quận ra mắt mô hình điểm “Kết nối phụ nữ thời đại 4.0”; ra mắt mô hình chợ 4.0 không dùng tiền mặt tại 5 chợ dân sinh và 1 chợ hạng 3 (Chợ Ga, chợ Cầu Tre, chợ Chu Văn An, chợ Đoàn Kết, chợ Đồng Quốc Bình và chợ Lương Văn Can); tập huấn kỹ năng kinh doanh thương mại điện tử; tổ chức hội chợ online. Ngành giáo dục và đào tạo triển khai 100% cơ sở giáo dục khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, quản lý thông tin, kết quả học tập và quản trị nhà trường, thông tin báo cáo liên thông từ cơ sở đến cấp huyện, cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo; học sinh có mã số cá nhân liên thông giữa các cấp học;

Cùng với đó, đẩy mạnh việc triển khai số hóa dữ liệu của ngành y tế: cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ y tế, kinh doanh thuốc và thiết bị y tế; đã hỗ trợ trên 20 cơ sở khám chữa bệnh mở tài khoản, thanh toán không dùng tiền mặt.

Quận cũng thực hiện số hóa 16 di tích được xếp hạng trên địa bàn quận; gắn mã QR code tuyên truyền, quảng bá điểm du lịch, địa chỉ đỏ, di tích lịch sử – văn hoá cho 7/7 di tích lịch sử cấp thành phố. Bên cạnh đó, xây dựng cổng thông tin quảng bá về sản phẩm du lịch, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận phục vụ nhân dân, du khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Đặng Văn Khởi, thời gian tới, quận tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp, bổ sung dữ liệu, thông tin, báo cáo vào Trung tâm Điều hành thông minh – IOC quận; số hoá và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành: số hóa kết quả thủ tục hành chính còn hiệu lực; số hóa các văn bản chỉ đạo điều hành, quản lý, lưu trữ, hồ sơ của các đơn vị; số hóa các ngành, lĩnh vực…

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động Tổ công tác đề án 06/CP và công nghệ số cộng đồng tại để phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế – xã hội. Quận sẽ nghiên cứu lắp đặt camera AI trên một số tuyến phố; lắp đặt bổ sung camera giám sát các tuyến phố, dự án trọng điểm đang triển khai; xây dựng hệ thống phản ánh hiện trường của quận (NgoquyenSmart); nâng cấp, mở rộng hệ thống “Phòng họp không giấy”; 100% người dân sử dụng điện thoại thông minh; tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quangbăng rộng đạt 95%. Quận cũng chủ trương trang bị màn hình LED thông tin điện tử tại các khu vực công cộng trên địa bàn quận nhằm tuyên truyền trực quan về mô hình chuyển đổi số, cải cách hành chính và các nhiệm vụ chính trị quan trọng…

Hồng Thanh

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Chuyển đổi số ở quận Ngô Quyền: Thần tốc và hiệu quả
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác