Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:28

Triển khai Quy hoạch kho số viễn thông kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22-2-2014 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng…

Các doanh nghiệp viễn thông triển khai việc phát tờ rơi, cung cấp thông tin về việc chuyển đổi mã mạng.

Sự cần thiết và cơ sở pháp lý

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, nhiều loại hình dịch vụ viễn thông mới ra đời và phát triển. Trước đây chi có điện thoại cố định, chưa có điện thoại di động thì nay đã có dịch vụ di động từ 2G, 3G đến 4G và sắp tới là 5G, kết nối Internet vạn vật)…

Vì vậy cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch kho số để đáp ứng xu thế phát triển lâu dài cho thị trường viễn thông, yêu cầu phát triển của nền kinh tế số: giao thông thông minh, y tế thông minh, hệ thống điện lực thông minh… phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0, tránh tình trạng thiếu kho số cho di động trong khi thừa kho số cho cố định.

Với sự cần thiết đó, căn cứ Luật Viễn thông và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6-4-2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quy hoạch kho số viễn thông kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22-2-2014, trong đó điều chỉnh quy hoạch mã vùng và quy hoạch mã mạng.

Việc chuyển đổi mã vùng đã hoàn thành vào tháng 8-2017, bước tiếp theo là chuyển đổi mã mạng. Vì vậy, sau khi có sự thống nhất cao của tất cả các doanh nghiệp viễn thông di động, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25-5-2018.

Như vậy, việc điều chỉnh Quy hoạch kho số viễn thông, chuyển đổi mã vùng và chuyển đổi mã mạng là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Nội dung chính của Kế hoạch

Thời gian bắt đầu chuyển đổi từ 00 giờ 00 phút ngày 15-9-2018 và kết thúc chuyển đổi vào 23 giờ 59 phút ngày 30-6 -2019.

Thời gian bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00 phút ngày 15 – 9 –  2018 và kết thúc quay, số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 14-11-2018; Thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 15 – 11 – 2018 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 30- 6 – 2019.

 Một số tác động và biện pháp hạn chế tác động

Tất cả 10 chữ số của thuê bao di động 10 số vẫn được giữ nguyên không thay đổi. Ví dụ: muốn gọi tới số di động 10 số của VinaPhone là 091.2345678 thì trước và sau khi đổi mã mạng ta vẫn quay số 091.2345678, không có gì thay đổi.

Số thuê bao (7 chữ số cuối) của thuê bao di động 11 số và của thuê bao VSAT được giữ nguyên không thay đổi, chỉ thay đổi mã mạng. Ví dụ: muốn gọi tới số di động 11 số của VinaPhone là 0123.4567890, trước khi đổi mã mạng ta quay số 0123.4567890 thì sau khi đổi mã mạng ta quay số 083.4567890. Nghĩa là chi thay mã mạng cũ (123) bằng mã mạng mới (83) khi quay số.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông thì có khoảng 60 triệu thuê bao di động 11 số và khoáng 700 thuê bao VSAT chịu sự tác động của Kế hoạch.

Các sản phẩm có gắn với mã mạng (ví dụ: card visit, bao bì, biển quảng cáo…), cảc số điện thoại lưu giữ trong điện thoại di động… chịu sự tác động của Kế hoạch.

Việc chuyển đổi mã mạng là cần thiết và đem lại lợi ích lâu dài cho sự phát triển kinh tế – xã hội nhưng có tác động đến doanh nghiệp viễn thông và người sử dụng. Bộ Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông thực hiện các biện pháp thông tin, tuyên truyền kết hợp với các biện pháp kỹ thuật để hạn chế tối đa tác động, với 4 bước thực hiện.

 Theo đó việc chuyển đổi được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước, cơ quan quản lý viễn thông các nước, Liên minh Viễn thông Quốc tế trước thời điểm chuyển đổi khoảng 3,5 tháng.

Các doanh nghiệp viễn thông triển khai việc phát tờ rơi, cung cấp thông tin cho các đại lý, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông về việc chuyển đổi mã mạng; giải đáp, hỗ trợ khách hàng qua tổng đài chăm sóc khách hàng; cung cấp, hỗ trợ phần mềm cập nhậi danh bạ điện thoại…

Tiến hành quay số song song trong thời gian 60 ngày kể từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi. Trong thời gian này người sử dụng quay số theo mã mạng cũ hoặc quay số theo mã mạng mới thi cuộc gọi đều thành công.

Duy trì âm thông báo trong thời gian khoảng 7,5 tháng kể từ thời điểm kết thúc việc quay số song song.

Trong thời gian này các cuộc gọi quay số theo mã mạng mới được tiến hành bình thường; các cuộc gọi quay số theo mã mạng cũ sẽ nhận được âm thông báo (bằng 2 thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh) cho biết mã mạng đã thay đổỉ và hướng dẫn quay số theo mã mạng mới.

 Kết thúc duy trì âm thông báo. Các cuộc gọi chỉ thực hiện thành công khi người sử dụng quay số theo mã mạng mới.

  Xuân Hạ – Báo an ninh Hải Phòng ngày 17/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuyển đổi mã mạng Cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác