Print Thứ Ba, 09/07/2019 08:23

Phấn đấu đến năm 2020, thị trường vốn sẽ phát triển đầy đủ, hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế, cung cấp khoảng 50% tổng số vốn đầu tư toàn xã hội; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%; toàn bộ hàng hóa khoa học và công nghệ đều có mặt trên thị trường, phát triển mạnh các tổ chức trung gian môi giới, tư vấn, cung cấp thông tin, chuyển hóa kết quả khoa học và công nghệ. Đó là mục tiêu của Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17 – NQ/TU ngày 20/3/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương, giải pháp phát triển các loại thị trường vốn, lao động, khoa học và công nghệ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, do UBND thành phố vừa ban hành.


Mục tiêu của Kế hoạch hướng đến phát triển thị trường lao động đồng bộ, lành mạnh, ổn định.
(Công nhân Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan chuẩn bị vào ca). Ảnh: Trọng Luân

Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp hướng đến việc chuyển đổi nền kinh tế thành phố sang định hướng nền kinh tế xanh dựa trên ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực then chốt. Xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố hấp dẫn, năng động thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến đầu tư, đặt trụ sở tại Hải Phòng; thu hút nhân tài, trí thức, lao động tay nghề cao đến làm việc, sinh sống;  là điểm đến trong du lịch, thể thao, văn hóa và thụ hưởng các điều kiện sống tốt, trung tâm dịch vụ mua sắm – giải trí tầm cỡ quốc gia và khu vực, trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia, trung tâm khởi nghiệp và đào tạo nhân lực của vùng…

Tại Kế hoạch này, UBND thành đề ra một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; ban hành và thực hiện tốt các quy định và cơ chế, chính sách về đất đai, tài nguyên, vốn đầu tư nhà nước, quản lý và sử dụng tài sản công theo cơ chế thị trường, sở hữu trí tuệ, đăng ký và giao dịch tài sản;  tăng cường thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố, nghiên cứu đề xuất, ban hành cơ chế chính sách đặc thù để phát triển đột phá kinh tế xã hội thành phố; phát triển lực lượng doanh nghiệp thế hệ mới dựa trên nền tảng Cách mạng công nghiệp 4.0; đổi mới cơ chế chính sách để doanh nghiệp nhà nước thực sự vận hành theo cơ chế thị trường; mở rộng khả năng tham gia thị trường và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; huy động, thu hút có chọn lọc các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, nhất là các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP)… Theo đó hướng đến mục tiêu hình thành và phát triển thị trường khoa học công nghệ một cách đồng bộ theo cơ chế thị trường hiện đại, chuyển mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sang cơ chế thị trường, thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm khoa học và công nghệ, đặc biệt là các kết quả nghiên cứu khoa học. Phát triển thị trường lao động đồng bộ, lành mạnh, ổn định trên cơ sở tạo nhiều việc làm, cơ cấu việc làm linh hoạt phù hợp, chất lượng tốt, nâng cao khả năng cạnh tranh của thị trường lao động trong mối quan hệ chặt chẽ với thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Trâm Bầu

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuyển đổi định hướng sang nền kinh tế xanh dựa trên ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực then chốt
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác