Print Thứ Bảy, 05/06/2021 22:26 Gốc

Sở Giao thông Vận tải vừa có thông báo số 478/TB-SGTVT về việc điều chuyển các tuyến xe khách cố định ra khỏi bến xe khách Niệm Nghĩa.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo phòng, ban, đơn vị quản lý trực thuộc triển khai các bước chuyển đổi, di dời các tuyến xe khách cố định tại Bến xe khách Niệm Nghĩa về các bến xe được quy hoạch của thành phố; chủ động phối hợp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố và Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, thực hiện sắp xếp, điều chuyển hoạt động các tuyến vận tải khách cố định tại bến xe Niệm Nghĩa, phấn đấu hoàn thành trước tháng 9/2021.

Trước đó, ngày 02/6/2021, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì cùng với các cơ quan, đơn vị họp với Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng về sắp xếp, điều chuyển các tuyến xe khách cố định ra khỏi Bến xe khách Niệm Nghĩa để thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND thành phố về Quy hoạch mạng lưới các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 của UBND thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thực hiện điều chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định tại các bến xe khách: Lạc Long, Cầu Rào, Niệm Nghĩa (trong đó Sở GTVT đã hoàn thành việc sắp xếp, điều chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định tại các bến xe Lạc Long và Cầu Rào). Sở Giao thông Vận tải đề nghị Công ty Cổ phần Bến xe Hải Phòng chấp hành theo Nghị quyết, quyết định trên, đồng thời nhanh chóng chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định và điều kiện thực tế. Sở Giao thông Vận tải giao các đơn vị chuyên môn rà soát, bổ sung biển báo để tổ chức phân luồng giao thông khi tổ chức thực hiện sắp xếp, điều chuyển tuyến phù hợp./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuyển các tuyến xe khách cố định ra khỏi Bến xe Niệm Nghĩa, trước tháng 9/2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác