Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:14

Chiều 5- 4, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe dự kiến phương án sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối kinh tế tổng hợp sang tự chủ tài chính. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành, các địa phương, các ban quản lý (BQL) liên quan.

Theo đề án Sở Nội vụ xây dựng, trong số các đơn vị sự nghiệp tại Sở kế hoạch-đầu tư, Sở Ngoại vụ, Công Thương… sẽ tiến hành giải thể một số đơn vị, số còn lại sáp nhập và chuyển dần sang tự chủ tài chính theo lộ trình. Việc sắp xếp, chuyển đổi các BQL chợ sẽ được thực hiện phù hợp từng quận, huyện. Đối với 6 quỹ tài chính, Sở Nội vụ đề xuất duy trì hoạt động Quỹ bảo trì đường bộ, Quỹ phòng, chống thiên tai như hiện nay; tách Quỹ đầu tư và phát triển đất thành 2 Quỹ là Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ phát triển đất. Sau khi sắp xếp lại, 4 quỹ (quỹ phát triển Khoa học công nghệ, quỹ bảo vệ môi trường, quỹ bảo vệ và phát triển rừng, quỹ phát triển đất) không tổ chức cơ quan điều hành. Chỉ còn quỹ đầu tư phát triển có cơ quan điều hành và tự bảo đảm kinh phí hoạt động, nhận ủy thác của các quỹ tài chính khác theo quy định. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng đề xuất thành lập BQL dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp trực thuộc UBND thành phố trên cơ sở hợp nhất 2 BQL dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và BQL dự án đầu tư hạ tầng khu kinh tế Hải Phòng…

 

Đại diện lãnh đạo các ngành, các địa phương đóng góp nhiều ý kiến tham gia vào đề án; đề nghị xem xét lại, chưa giải thể một số đơn vị sự nghiệp; lùi thời gian tự chủ hoàn toàn tài chính đối với một số đơn vị khác để bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, cần hướng dẫn cụ thể về mô hình hoạt động của từng đơn vị để sắp xếp.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, việc sắp xếp, chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính là cần thiết, chủ trương đúng của Trung ương và thành phố. Các ngành, các địa phương liên quan đã được giao nhiệm vụ cụ thể và tự đề xuất phương án sắp xếp. Trên cơ sở đề án của Sở Nội vụ và căn cứ nhiệm vụ được giao, các ngành tiếp tục nghiên cứu để có phương án phù hợp nhất. Tinh thần chung là chuyển mạnh sang tự chủ tài chính nhưng phải bảo đảm ổn định, tránh sáp nhập mang tính hình thức; có tính toán tới hiệu quả kinh tế và tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức; xây dựng lộ trình tự chủ phù hợp với định hướng và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Báo Hải Phòng 06/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối kinh tế tổng hợp sang tự chủ tài chính: Chuẩn bị tốt điều kiện thực hiện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác