Print Thứ Hai, 19/06/2023 11:00 Gốc

Bộ Nội vụ vừa gửi Thủ tướng Chính phủ văn bản góp ý điều chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia từ EVN về Bộ Công thương.

Theo đề xuất của Bộ Công thương, việc chuyển đổi quản lý, chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) từ EVN về Bộ Công thương có thể thực hiện theo 1 trong 2 phương án.

Phương án 1: A0 trở thành đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện trực thuộc Bộ Công thương.

Phương án 2: A0 trở thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Vận hành hệ thống điện và điều hành thị trường điện 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Công thương.

Bộ Công thương đề xuất 2 phương án chuyển A0 từ EVN về Bộ Công thương.

Góp ý cho đề xuất này, Bộ Nội vụ cho rằng: Trường hợp chuyển A0 thành đơn vị sự nghiệp công lập (như đề xuất của Bộ Công thương) sẽ vướng rất nhiều các văn bản pháp lý có liên quan (về tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách, đấu thầu đặt hàng, quản lý giá phí…) và sẽ không tách bạch được chức năng kinh doanh với chức năng quản lý nhà nước theo yêu cầu tại Nghị quyết số 55-NQ/TW và chưa đáp ứng được lộ trình phát triển của A0 tại Quyết định số 168/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về phương án 2, Bộ Nội vụ đánh giá, việc chuyển A0 thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện thuộc Bộ Công thương, hoạt động độc lập với bên bán điện và bên mua điện chỉ thay đổi về đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bảo đảm phù hợp với lộ trình, yêu cầu tại Quyết định số 168/QĐ-TTg, tạo điều kiện vận hành cơ chế thị trường trong mối quan hệ giữa đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia với đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện theo quy định của Luật Điện lực.

A0 hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV sẽ có điều kiện thu hút nguồn nhân sự chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều độ hệ thống điện lực quốc gia (điều này rất khó thực hiện nếu lựa chọn chuyển A0 thành đơn vị sự nghiệp công lập), bảo đảm phù hợp với cơ chế điều hành giá, phí (phí điều độ hệ thống điện và phí điều hành giao dịch thị trường điện lực được quy định là một thành phần chi phí cấu thành giá điện, tương tự như giá truyền tải điện) theo quy định của Luật Điện lực“, Bộ Nội vụ nêu ý kiến.

Do đó, Bộ Nội vụ đề xuất hoàn thiện phương án chuyển nguyên trạng A0 từ EVN về Bộ Công thương và xây dựng Đề án chuyển A0 thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện thuộc Bộ Công thương.

Hồng Hạnh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuyển A0 từ EVN về Bộ Công thương: Bộ Nội vụ góp ý gì?
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác