Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:16

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” và hưởng ứng “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu – 14/6” năm 2018.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền cho đông đảo nhân dân thành phố biết và hưởng ứng Chương trình “Hành trình Đỏ” và “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu – 14/6” ; hiểu biết thêm về truyền máu an toàn, vệ bệnh tan máu bẩm sinh, nhu cầu cung cấp máu cho chữa trị người bệnh. Trong đó tổ chức vận động khoảng 3.200 người tham gia trực tiếp “Hành trình Đỏ”; tối thiểu 3.200 – 5.500 người được tư vấn về bệnh tan máu bẩm sinh; có từ 1.500 – 2.000 người đăng ký hiến máu tình nguyện; tiếp nhận từ 1.300 – 1.500 đơn vị máu trong 4 ngày hiến máu tình nguyện.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố sẽ tập trung các hoạt động tuyên truyền, tổ chức diễu hành Đoàn tuyên truyền “Hành trình Đỏ”, tổ chức “Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện”, Gala và Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Đất Cảng” từ ngày 10/6/2018 đến ngày 17/6/2018.

V.H.N – Cổng TTĐT thành phố ngày 07/06/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chương trình hiến máu tình nguyện “Hành trình Đỏ” và hưởng ứng “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu – 14/6”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác