Print Thứ Ba, 02/04/2019 17:11 Gốc

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem toàn văn tại đây ctrtu_72.signed-Kinh-te-bien

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác