Print Thứ Hai, 01/04/2019 18:23

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết.

Xin tải toàn văn tại đây  ctrtu_72.signed-Kinh-te-bien

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy: Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác