Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:18

Nhiệm kỳ 2013-2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cán bộ công đoàn được nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kỹ năng hoạt động công đoàn…

 

Cán bộ công đoàn Khu công nghiệp Tràng Duệ thực hành bài tập nhóm về xây dựng kế hoạch hành động thương lượng thỏa ước lao động tập thể.

 

Xây dựng chương trình đào tạo sát tình hình thực tế


Theo Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tống Văn Băng, nhiều năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn mặc dù được các cấp công đoàn quan tâm nhưng chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo của cán bộ công đoàn cơ sở. Một số đơn vị còn tình trạng đào tạo “chạy” theo số lượng, chưa đầu tư cho chất lượng… Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở luân chuyển nhiều, do đó còn tỷ lệ lớn cán bộ công đoàn chưa được đào tạo, bồi dưỡng. Việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực còn hạn chế, chưa phát huy được trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn phong phú của cán bộ trong quá trình học tập…. Từ hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, trong nhiệm kỳ 2013-2018, LĐLĐ thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng theo hướng đổi mới, tích cực, nội dung tập huấn theo nhu cầu của cán bộ công đoàn và tình hình thực tế tại từng ngành, địa phương (ưu tiên đào tạo cán bộ công đoàn mới tham gia lần đầu)….


Như cuối tháng 5 vừa qua, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức lớp tập huấn xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) cho gần 40 cán bộ công đoàn cơ sở đến từ 21 doanh nghiệp chưa ký kết TƯLĐTT tại Khu công nghiệp Tràng Duệ. Không chỉ được tìm hiểu thông tin về một số quy định trong thương lượng tập thể và TƯLĐTT theo quy định của Bộ Luật Lao động và một số văn bản liên quan, các học viên trao đổi, chia sẻ khó khăn trong quá trình triển khai TƯLĐTT tại doanh nghiệp. Dựa trên cơ sở đó, các học viên được chia thành các nhóm để tham gia bài tập thực hành phân tích các trường hợp điển hình, thực hành đổi vai và mô phỏng quá trình thương lượng TƯLĐTT…. Sau buổi tập huấn, từng học viên hiểu rõ và khai thác các kỹ năng cần thiết để xây dựng kế hoạch hành động nhằm thương lượng, ký kết thành công TƯLĐTT tại mỗi doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.


Với phương châm “cán bộ nào, phong trào ấy”, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn gắn với việc đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn theo 2 mô hình: đào tạo từ trên xuống và đào tạo tập trung. Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Đỗ Công Hòa, thông qua các cuộc họp định kỳ 2 tháng/lần với công đoàn bộ phận (16 chủ tịch công đoàn bộ phận), ban chấp hành công đoàn lồng ghép nội dung đào tạo, hướng dẫn về pháp luật lao động, nghiệp vụ công đoàn…. Từ đó, công đoàn bộ phận đào tạo lại cho tổ trưởng công đoàn (160 người) thông qua cuộc họp hằng ngày. Với hình thức đào tạo tập trung, Công đoàn công ty bố trí thực hiện vào ngày nghỉ để cán bộ công đoàn có thể tham gia đầy đủ. Cùng với đó, lựa chọn giảng viên là các chuyên gia có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nhiều năm công tác để thực hiện đào tạo….


Quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng


Bên cạnh đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng, theo Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tống Văn Băng, hằng năm, công đoàn các cấp tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đủ điều kiện để tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn. LĐLĐ thành phố hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm Giới thiệu việc làm và Dạy nghề LĐLĐ thành phố đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ; trang bị máy tính xách tay cho lãnh đạo các ban chuyên môn, đầu tư máy chiếu, máy in, máy vi tính, các tài liệu giảng dạy cho các ban và các đơn vị phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn.


Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục tập trung bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn các cấp, nhất là cán bộ mới tham gia công tác công đoàn. Cụ thể, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo các chuyên đề của các ban LĐLĐ thành phố cho cán bộ công đoàn cơ sở theo nhu cầu đào tạo, tập trung kỹ năng phương pháp hoạt động của chủ tịch công đoàn cơ sở trong tình hình mới, kỹ năng thương lượng, đàm phán, ký kết TƯLĐTT, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, giải quyết tranh chấp lao động…. LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng nội dung, giáo trình, tăng cường trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập theo phương pháp tích cực, tăng cường đi thực tế nghiên cứu tổng kết thực tiễn trong quá trình đào tạo… LĐLĐ thành phố căn cứ nhu cầu đào tạo của các đơn vị, số cán bộ được bổ sung sau đại hội công đoàn các cấp, kết hợp danh sách cán bộ quy hoạch, cử cán bộ đi học lý luận chính trị hệ cao cấp khi có chỉ tiêu của trung ương và Thành ủy bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn theo quy định. Cùng với đó, khuyến khích cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chủ cốt theo học các lớp đại học chuyên ngành, trên đại học, tin học, ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ hoạt động công tác công đoàn trong giai đoạn hiện nay…

 

Nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thành phố mở 341 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn đến 42.540 lượt cán bộ công đoàn; 1.166 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 137 nghìn lượt cán bộ công đoàn.

 

 

Nhật Nam – Báo Hải Phòng 25/6/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2013-2018:  Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tích cực
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác