Print Thứ Tư, 21/04/2021 09:56 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản số 2365/UBND-VH, ngày 15/4/2021 về việc thông qua chương trình chi tiết các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 năm 2021, kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2021.

Theo đó, giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì cùng Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí và các đơn vị liên quan đăng tải Chương trình chi tiết các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5 năm 2021, kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2021 trên toàn bộ hệ thống thông tin truyền thông, cổ động trực quan của thành phố Hải Phòng; các tỉnh, thành phố bạn; các cấp, ngành, địa phương và thông báo cho các hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch biết để thu hút, phục vụ du khách. Thiết kế, in ấn bìa màu Chương trình chi tiết các hoạt động và phát hành cho các đại biểu, nhân dân và du khách biết để tham dự các hoạt động.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị tổ chức các hoạt động căn cứ dự toán được phân bổ, chủ động lập dự toán kinh phí cho từng chương trình phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo chất lượng, quy mô, an toàn, thành công trong việc tổ chức các hoạt động tăng cường huy động xã hội hóa để thực hiện tốt các nội dung công việc; sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Tài liệu chi tiết tải tại đây 2365-UBND-VH

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chương trình chi tiết các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5, kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ-Hải Phòng 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác