Print Thứ Sáu, 19/02/2021 20:52 Gốc

Thành Đoàn Hải Phòng vừa có Công văn số 4087-CV/TĐTN-CTTN ngày 19/02/2021 về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và nhân dân thành phố chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp thanh niên khởi nghiệp và nông dân một số huyện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đề nghị các Quận, Huyện đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản của thanh niên khởi nghiệp và nông dân bị tồn đọng.

Phối hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn tại các huyện rà soát nguyên nhân của việc tồn đọng sản phẩm, liên hệ với các hộ nông dân trên địa bàn để thống kê các danh mục, số lượng nông sản cần được hỗ trợ tiêu thụ báo cáo về Ban Thường vụ Thành đoàn qua Ban Công tác thanh niên.

Bố trí đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ nông dân thu hoạch sản phẩm kịp thời; vận động các cơ sở kinh doanh vận tải hỗ trợ giảm giá vận chuyển nông sản đến các địa điểm tiêu thụ trên địa bàn thành phố.

Chủ động bố trí 01-02 địa điểm tiêu thụ sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp thanh niên khởi nghiệp và nông dân một số huyện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác