Print Thứ Năm, 04/07/2019 10:51

Hiện nay, rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối, đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng. Vì vậy cần nâng cao nhận thức về tác động tiêu cực của rác thải nhựa đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố; hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra. Các cấp, ngành và toàn thể xã hội phải chung tay hành động vì một môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019, Thành ủy Hải Phòng tại văn bản số 820-CV/TU ngày 28/5/2019 về việc chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, nhất là các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy, ngày 1/7/2019 UBND thành phố ban hành văn bản số 3873/UBND-MT về việc chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, nhất là các sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Tại văn bản này UBND thành phố chỉ đạo như sau:

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, quận tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về sử dụng, thu gom, phân loại rác thải để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa và túi ni lông gây ra và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện mới môi trường. Tổ chức cho các đơn vị, doanh nghiệp, người dân hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa với các nội dung cụ thể, thiết thực.

Chủ động cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ về giảm thiểu sử dụng túi ni lông, sử dụng sản phẩm nhựa một lần chống ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, đơn vị nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các thành viên của Mặt trận vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân triển khai thực hiện tốt phong trào “Hạn chế sử dụng túi ni lông chống ô nhiêm môi trường từ rác thải nhựa’; Xây dựng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông, đồng thời phát hiện biểu dương quần chúng nhân dân, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và túi ni lông.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác