Print Thứ Tư, 01/09/2021 16:10 Gốc

Theo Quyết định 889 về chuẩn y kết quả tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa ban hành.

Quyết định chuẩn y kết quả tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2020-2021 cho 27.647 học sinh trên địa bàn thành phố, trong tổng số 27.713 học sinh đề nghị được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,86%. Trong đó, tỷ lệ xếp loại tốt nghiệp loại Giỏi đạt 48,14%; tốt nghiệp loại Khá đạt 35,01%; tốt nghiệp loại Trung bình đạt 16,7%.

Căn cứ vào số lượng học sinh được chuẩn y tốt nghiệp, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng các đơn vị giáo dục liên quan phối hợp tổ chức hoàn thành tốt các công việc để cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Minh Hảo

Tài liệu đính kèm: Quyết định số 889/QĐ-SGDĐT.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn y kết quả tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2020-2021 cho 27.647 học sinh trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác