Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:15

Sáng 22/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành số 1 rà soát về thực hiện các Dự án theo hình thức đối tác công tư PPP chủ trì cuộc họp rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trên địa bàn thành phố đã triển khai thủ tục đầu tư đối với 13 dự án theo hình thức PPP. Trong đó có 5 dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, 4 dự án đã được phê duyệt đề xuất và 4 dự án đang trong quá trình xem xét và quyết định đề xuất dự án. Trong đó, đã hoàn thành việc kiểm tra, rà soát quy trình đối với 4 dự án: Đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi; Cải tạo, xây dựng lại chung cư U19 Lam Sơn; Đầu tư cải tạo chung cư cũ, xuống cấp, nguy hiểm trên địa bàn – xây dựng chung cư HH3 – HH4 và hạ tầng kỹ thuật phường Đổng Quốc Bình; Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận thành phố Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Sở Kế hoạch và Đầu tư còn đề xuất Tổ công tác tiếp tục thực hiện kiểm tra rà soát đối với 1 dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi còn lại (Dự án xây dựng chung cư HH1 – HH2 Đổng Quốc Bình) và 4 dự án đã được phê duyệt đề xuất dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chỉ đạo giải quyết công việc của Tổ công tác số 1

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình hoan nghênh các thành viên trong Tổ công tác đã thực hiện rà soát lại trình tự thủ tục các dự án PPP, cũng đã chuẩn bị xây dựng bộ chuẩn trình tự thủ tục để làm cơ sở rà soát những dự án đã, đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. 

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Bình kết luận: đề nghị Văn phòng UBND và Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thường trực Thành ủy và lãnh đạo UBND thành phố xem xét kiện toàn thành viên Tổ để bảo đảm việc hoạt động có hiệu quả, thiết thực; liên quan đến việc rà soát, xác định bộ khung, giao Văn phòng UBND, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét thực hiện bộ chuẩn chung theo Nghị định 15 trình UBND thành phố làm cơ sở rà soát; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và Văn phòng UBND thành phố bổ sung, hoàn thiện bộ hồ sơ của các dự án xây dựng nhà chung cư trong 5 ngày; Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở ngành chuẩn bị hình thành Bộ chuẩn theo Nghị định 63 trong thời gian sắp tới; giao Sở Tư pháp chủ động phối hợp với các Sở ngành nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo thành phố áp dụng các quy định pháp luật trong điều kiện giao thời giữa các quy định cũ và mới; giao Văn phòng UBND rà soát lại các công việc UBND thành phố đã giao Sở ngành xem xét đề nghị của cơ quan chức năng liên quan tới việc thực hiện PPP, sớm có báo cáo lãnh đạo UBND thành phố.

Tiến Phước – haiphong.gov.vn 22/6/2018


Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn hóa trình tự, thủ tục làm cơ sở rà soát các dự án PPP
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác