Print Thứ Hai, 06/04/2020 15:56 Gốc

Sáng ngày 06/4/2020, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố họp về việc chuẩn bị triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cùng dự họp có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang, Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công thương, Cục thuế thành phố, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hồng Bàng, Lê Chân, Thủy Nguyên và An Dương.

Sau cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đã ban hành Thông báo số 181/TB-UBND ngày 06/4/2020.

Nội dung cụ thể như sau:

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác