Print Thứ Sáu, 06/11/2020 16:30 Gốc

Thường trực HĐND thành phố vừa ban hành Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phổ khóa XV là kỳ họp thực hiện công tác nhân sự của HDNĐ và UBND thành phố khóa XV sau Đại hội Đảng bộ thành phố Khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).

Quang cảnh Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố khóa XV.

HĐND thành phố yêu cầu: Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND thành phố, các cơ quan liên quan thuộc UBND thành phố chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp. Việc chuẩn bị công tác nhân sự của HĐND và UBND thành phố tại kỳ họp phải thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục, đảm bảo dân chủ, đúng luật và yêu cầu của công tác tổ chức cán bộ. Các đại biểu HĐND thành phố tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021).

Kỳ họp thứ 15 được tiến hành trong 1/2 ngày (khai mạc vào hồi 08 giờ 00 ngày 10/11/2020), sẽ xem xét, quyết định để thực hiện công tác nhân sự của HĐND và UBND thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2016-2021).

Để chuẩn bị tốt nội dung, góp phần nâng cao chất lượng Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XV, Thường trực HĐND thành phổ đề nghị UBND thành phố phối hợp với Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan và đại biểu HĐND thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị tốt nội dung Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác