Print Thứ Sáu, 07/05/2021 16:00 Gốc

Sáng 7/5, Thường trực Thành ủy họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố đã hướng dẫn việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 và yêu cầu bảo đảm người ứng cử được tiếp xúc rộng rãi với cử tri và bình đẳng giữa những người ứng cử với các hình thức phù hợp, đúng quy định của pháp luật, không vi phạm những điều cấm trong vận động bầu cử. Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của thành phố.

Theo đó, số cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 5 cuộc; số cuộc tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI từ 2 đến 3 cuộc. Số cử tri tại mỗi điểm tiếp xúc vận động bầu cử không quá 150 người. Tại các quận, huyện, căn cứ tình hình thực tế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, huyện thống nhất với Ủy ban bầu cử cùng cấp tổ chức từ 1 đến 2 cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu HĐND quận, huyện. Số cử tri tại mỗi điểm tiếp xúc dưới 120 người.

Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc họp.

Các đại biểu cũng được nghe báo cáo về công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc họp.

Qua nghe báo cáo và ý kiến các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận nỗ lực của các ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí thống nhất với các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và đề nghị các địa phương tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những công việc còn lại từ nay đến ngày bầu cử. Cùng với đó phải tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan với nhiều hình thức phong phú về cuộc bầu cử bầu cử, tích cực vận động cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ cao, cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí chỉ đạo quận Hải An và huyện: Cát Hải, Bạch Long Vĩ phải sớm hoàn thiện hệ thống hội nghị trực tuyến đến các xã, phường để phục vụ cho công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Đối với cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tổ chức theo hình thức trực tuyến với ứng cử viên Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội thành phố, sau cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ tổ chức thực hiện tiếp xúc cử tri ứng cử đại biểu HĐND thành phố đảm bảo theo quy định và đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan sớm đăng tải chương trình hành động của các ứng cử viên trên các phương tiện thông tin đại chúng; làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong thời gian diễn ra bầu cử…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác