Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:57

Sáng 10-10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác chuẩn bị tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hải Phòng, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

Để chuẩn bị cho đại hội, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp tập trung chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức quán triệt đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản hướng dẫn của cấp trên; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đại hội; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội…

Dự kiến có 1650 đơn vị MTTQ cấp xã tiến hành tổ chức đại hội trong quý 4- 2018 (chiếm 14,78%), còn lại sẽ tiến hành tổ chức vào quý 1-2019. Cũng theo đó, sẽ có 753/11.162 đơn vị làm điểm đại hội cấp xã.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu trao đổi, thảo luận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đại hội MTTQ Việt Nam các cấp: công tác nhân sự đối với chức danh Chủ tịch MTTQ xã, phường, thị trấn; việc sáp nhập thôn, tổ dân phố ảnh hưởng tới số lượng các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, sắp xếp nhân sự Ban công tác Mặt trận và việc tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận; số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tại một số địa phương đặc thù; việc mở rộng các tổ chức thành viên Mặt trận…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị hệ thống Mặt trận tập trung chuẩn bị tốt đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, trước mắt là chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội MTTQ cấp xã.

Xây dựng báo cáo chính trị đại hội cần đánh giá đúng tình hình nhân dân, tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu rõ những kết quả đạt được, những mô hình hay, nhân tố mới cũng như hạn chế, khuyết điểm; rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và phân tích rõ các thách thức trong nhiệm kỳ tới; dự báo, phát hiện những vấn đề mới cần giải quyết.

Đồng thời, quan tâm xây dựng văn kiện đại hội rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, tránh sao chép nhiệm kỳ cũ. Chương trình hành động bám sát tinh thần các nghị quyết của đại hội Đảng, chỉ thị của các tỉnh, thành phố, đoàn kết, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trong đó, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn các các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm để chủ trì, phối hợp giám sát, có trọng tâm, trọng điểm…

Mặt khác, chú trọng công tác nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, bảo đảm số lượng ủy viên Ủy ban, tính đại diện, tính tiêu biểu, tỷ lệ người ngoài Đảng.

NP – An ninh Hải Phòng 13/10/2018


Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác