Print Thứ Năm, 26/11/2020 15:45 Gốc

Hội thảo “Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng-Cơ hội, thách thức và giải pháp”, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương và Hội Vô tuyến Điện tử và Tin học Hải Phòng tổ chức. Hội thảo sẽ diễn ra trong ngày 28/11/2020, tại Trung tâm Hội nghị thành phố.

Nhằm tiếp cận xu hướng chuyển đổi số trong doanh nghiệp và xây dựng doanh nghiệp thông minh, xây dựng nền kinh tế số, thích ứng với cuộc cách mạng CN4.0, đồng thời triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 227/KII-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về Chuyến đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các đơn vị đồng tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng, cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc cách mạng CN4.0; về mục tiêu xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm những giải pháp nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới. sáng tạo, góp phần đẩy mạnh phát triền sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hội thảo “Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng-Cơ hội, thách thức và giải pháp” sẽ giúp đưa ra một số giải pháp, cơ chế, chính sách về đẩy mạnh phát triển kinh tế số, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triền thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác