Print Thứ Năm, 17/03/2022 09:35 Gốc

Sáng 17/3, Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2018-2023 (kỳ họp chuyên đề tháng 3) bàn các giải pháp và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022. Đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố bàn và thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch triển khai một số nội dung Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2021-2025”; cùng một số nội dung khác.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo đó, đại hội công đoàn các cấp được tiến hành trong năm 2023, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”. Đại hội sẽ tiến hành thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của cấp ủy Đảng cùng cấp và công đoàn cấp trên vào nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình… Tại đại hội, đoàn viên công đoàn sẽ bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp; tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động với Đảng, Nhà nước và thành phố về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn.

Về việc triển khai thực hiện một số nội dung Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025” nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động và ổn định trật tự xã hội. Liên đoàn Lao động thành phố đề ra 5 nhóm giải pháp bao gồm: nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thúc đẩy các hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể tại doanh nghiệp; nâng cao năng lực và hiệu quả trong hoạt động Tư vấn pháp luật và hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động cá nhân; xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công. Viêc triển khai thực hiện Đề án phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, mang tính đồng bộ phù hợp với điều kiện thực tế nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn các cấp trong năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác