Print Thứ Tư, 12/06/2019 10:13

Sáng 11-6, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị duyệt thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận cuộc họp.

Cùng làm việc về phía trung ương có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng …

Công tác chuẩn bị đại hội MTTQ Việt Nam thành phố cơ bản hoàn thiện

Về công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ 14, đồng chí Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo, Đại hội MTTQ Việt Nam 223/223 xã, phường, thị trấn được tổ chức thành công trước và trong tháng 3-2019, theo đúng quy định và hướng dẫn của trung ương. 15/15 quận , huyện tổ chức thành công đại hội với tổng số ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam là 797 vị,  tổng số ủy viên Ủy ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam là 48 vị. Trong đó 10/15 vị là Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ. 10/15 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, huyện tái cử; 5/15 vị tham gia lần đầu.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, dự kiến diễn ra trong  2 ngày 27 và 28-6-2019. Dự thảo báo cáo chính trị đã hoàn thành (tiếp thu, chỉnh sửa lần thứ 5), tổ chức xin ý kiến tại kỳ họp thứ 12 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 13, các vị nguyên lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ, các vị trong hội đồng tư vấn, ý kiến tại Đại hội MTTQ các quận, huyện, các tổ chức thành viên. Dự thảo có tiêu đề “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Hải Phòng phát triển hiện đại, văn minh”. Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 13; dự thảo tham gia ý kiến vào sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa 8, các báo cáo tham luận tại hội nghị cũng cơ bản hoàn thiện.

Thông tin về đề án nhân sự Đại hội, đồng chí Cao Xuân Liên cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 14, trình Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thảo luận, thông qua về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu. Trong đó, Uỷ ban MTTQ ViệtNamthành phố khóa 14 có số lượng 95 vị, Ban Thường trực có 10 vị. Nhân sự chức danh Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 14, nhiệm kỳ 2019-2024, dự kiến giới thiệu để Đại hội hiệp thương gồm 6 đồng chí. Đảng đoàn- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai quy trình giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia Ủy ban, Ban Thường trực và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 14 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại cuộc làm việc các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản; đề án nhân sự bảo đảm cơ cấu số lượng, thành phần, đồng thời góp ý chỉnh sửa chương trình tổ chức đại hội; báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 13 (nhiệm kỳ 2014-2019); đề án nhân sự, chương trình hành động, bảo đảm tính hợp lý, khoa học, theo đúng yêu cầu của trung ương.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Duy Thính.

Tiếp tục rà soát, bổ sung chỉnh sửa văn kiện đại hội MTTQ thành phố

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp sâu sát, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Trong hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, thành phố huy động nguồn lực trong dân rất mạnh mẽ. Điển hình là cơ chế hỗ trợ xi măng để xây dựng nông thôn mới và cải tạo nâng cấp các ngõ phố trong nội đô. Thực hiện cơ chế “nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay gần 4000 km đường thôn, xóm, đường nội đồng hoàn thành, hình thành tài sản trị giá hơn 15 nghìn tỷ đồng. Điểm đặc biệt là chương trình tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân vào vị thế, vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết, đồng thuận trong dân, cải thiện điều kiện lao động, sinh hoạt, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Tới đây, trên cơ sở thực hiện thành công cơ chế hỗ trợ xi măng, gạch cho các gia đình thương binh, liệt sĩ sửa chữa, xây mới nhà ở, thành phố tiếp tục hỗ trợ người nghèo có nhu cầu sửa chữa, xây mới nhà ở. Trong 3 năm qua, thành phố giải phóng mặt bằng hơn 4500 ha đất tương ứng gần 100 nghìn gia đình bị ảnh hưởng nhưng người dân đồng thuận, cơ bản không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Đồng chí Lê Văn Thành khẳng định, kết quả đáng phấn khởi nêu trên có đóng góp không nhỏ của MTTQ và các tổ chức xã hội, đoàn thể. Tuy nhiên, trong báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chưa thể hiện rõ vai trò này. Theo đó, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố rà soát lại báo cáo chính trị, trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung số liệu cụ thể, thể hiện rõ những đóng góp của MTTQ và các tổ chức xã hội, đoàn thể đối với những thành tựu nổi bật của thành phố trong thời gian qua. Sau khi hoàn thiện, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ duyệt lại báo cáo trước khi trình đại hội.

Cần có đánh giá khái quát, đầy đủ những thành tựu nổi bật của Hải Phòng nhiệm kỳ qua

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng đối với công tác MTTQ. Đồng chí khẳng định thời gian qua, Hải Phòng là điểm sáng trong cả nước về sự phát triển đột phá, nhất là về tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, thu ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài. Hải Phòng là địa phương có nhiều mô hình hay, cách làm mới trong xây dựng kết cầu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội như: xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ gạch, xi măng cho gia đình chính sách, người có công xây mới, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ xi măng cải tạo, chỉnh trang đô thị… Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố bám sát chỉ đạo của trung ương, thành phố, hoạt động có trong tâm, trọng điểm, cách làm mới, cụ thể như: Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư được tổ chức phong phú, đa dạng; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện có hiệu quả cao; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển thành phố. Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu, báo cáo chính trị trình đại hội phải đánh giá khái quát, đầy đủ, tinh gọn những điểm nổi bật, phát triển đột phá của Hải Phòng và kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ qua, đưa chủ trương, nghị quyết của trung ương và Thành ủy Hải Phòng vào cuộc sống.

Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và một số nội dung trong Chương trình hành động của MTTQ thành phố, đồng chí Trần Thanh Mẫn gợi ý cần gắn với thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các phương hướng, mục tiêu phải cụ thể, có đổi mới sáng tạo, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, góp phần giải quyết những vấn đề nóng mới phát sinh của thành phố. Trong đó chú trọng vai trò của MTTQ đối với phát triển kinh tế biến, du lịch,  xây dựng gia đình hạnh phúc, nếp sống văn hóa. Chương trình hành động  của MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ tới cần nhấn mạnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ Mặt trận; đề án nhân sự đại hội phải được chuẩn bị kỹ, bảo đảm về cơ cấu, thành phần, coi trọng chất lượng, tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có công trình, sản phẩm chào mừng đại hội, đồng thời tiếp tục nắm chắc tình hình, tạo diễn đàn phong phú để nhân dân trao đổi, tổ chức đối thoại với người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong dân.

Nguồn: Báo Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nhóm tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị kỹ nhân sự cho Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ 14
Kết quả xổ số miền Bắc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác