Print Thứ Ba, 02/02/2021 13:32 Gốc

Văn phòng UBND thành phố vừa ban hành Văn bản số 308/VP-VX ngày 1/2/2021 về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023.

Một giờ học của cô trò trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, quận Ngô Quyền.

Tại Văn bản này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cùng UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện cụ thể các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 371/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26/1/2021 như sau: rà soát giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Tin học theo từng trường tiểu học để xác định rõ số giáo viên đã có, số giáo viên còn thiếu; số giáo viên được tuyển dụng (biên chế) và số giáo viên hợp đồng; trình độ đào tạo, năng lực của giáo viên, để có căn cứ giao số lượng người làm việc (bao gồm số lượng người làm việc trong biên chế và hợp đồng lao động) và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ; đề xuất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 21/2/2021.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin học dạy tiểu học bắt đầu từ năm học 2022-2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác