Print Thứ Năm, 22/08/2019 23:02

Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Các tập thể, cá nhân được biểu dương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Hội nghị nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội các cấp và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa.

Thông qua việc sơ kết, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thấy rõ vai trò to lớn, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tiếp tục thực hiện Chỉ thị.

Cùng với đó là biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu, qua đó tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nhân rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc tiếp tục thực hiện Di chúc của Người trong toàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc tổ chức Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị.

Dự kiến Hội nghị sẽ diễn ra vào sáng ngày 30/8/2019 tại Trung tâm Hội nghị thành phố. Tại đây, các đại biểu sẽ được xem trưng bày ảnh tư liệu “Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) qua tài liệu lưu trữ”; xem phim tư liệu về những thành tựu, sự phát triển của thành phố Hải Phòng trong hành trình 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác