Print Thứ Ba, 19/02/2019 10:30

Chiều 15-2, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của, MTTQVN và các đoàn thể chính trị thành phố, về việc chuẩn bị các nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 12 “xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá  về việc nghiên cứu, xây dựng các nội dung, đề án cụ thể, đưa vào Chương trình hành động của Thành ủy, nhằm sớm thể chế hóa tinh thần Nghị quyết 45.NQ/TW vào cuộc sống. Bao gồm: tập trung nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết và xây dựng con người Hải Phòng văn minh, hiện đại, hội nhập, phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kiểm tra, giám sát quyền lực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác đối thoại; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư và giải quyết các điểm nóng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tập hợp, vận động quần chúng nhân dân…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu, trên cơ sở nội dung phân công của Thường trực Thành ủy, các Ban của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, MTTQVN và các đoàn thể chính trị thành phố tiếp tục nghiên cứu, thảo luận trong cơ quan, đơn vị, để xây dựng những nội dung, đề án có tính đột phá, sát thực tiễn, đi vào nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, với các giải pháp mới, rõ mục đích, khẩn trương hoàn thành trước ngày 28-2, làm cơ sở dự thảo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, để Thường trực Thành ủy cho ý kiến.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh, các đề án phải cụ thể, thiết thực, bám sát mục đích, quan điểm của Nghị quyết 45 và thực tiễn thành phố, để đạt được có tính khả thi cao, hiệu quả nhất.

                      LMT

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị các nội dung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác