Print Thứ Năm, 28/11/2019 15:29 Gốc

Vừa qua, Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao báo cáo nội dung các hoạt động chuẩn bị chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 như Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2020), Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – Hải Phòng 2020;  dự thảo quyết định thành lập Ban Tổ chức, tổ công tác chuyên trách phục vụ hoạt động…Hội nghị cũng ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp và cơ bản nhận được sự đồng thuận nhất trí cao.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh năm 2020 là năm có nhiều ngày kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố; đây là dịp để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân thành phố về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, đất nước và thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã đạt được trong 65 năm xây dựng và phát triển; tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của thành phố Hải Phòng trong công cuộc đổi mới đất nước. Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan xây dựng các dự thảo kế hoạch, quyết định cần nhấn mạnh, cụ thể hơn vai trò của các sở, ngành, đơn vị liên quan, yêu cầu phối hợp chặt chẽ và triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 theo đúng tinh thần an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

Tài liệu đính kèm tải tại đây di-525-TB-UBND.signed

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chuẩn bị các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020: An toàn, hiệu quả, tiết kiệm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác