Print Thứ Hai, 02/11/2020 23:00 Gốc

Thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi luôn được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố duy trì và triển khai có hiệu quả.

Nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên CATP được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Trong đó, các đơn vị đã tập trung cao vào công tác tuyên truyền người tốt, việc tốt, những câu chuyện đẹp, những tấm gương tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ANCT, TTATXH; những kết quả, thành tích của tổ chức Đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành đoàn đã phối hợp Báo An ninh Hải Phòng xây dựng chuyên mục “Thanh niên với những câu chuyện đẹp” đăng tải trên báo số ra hằng ngày và Chuyên mục “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đăng tải trên Website Thành đoàn, Chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt” trên Facebook Thành đoàn.

Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Trung ương Đoàn, Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi”, tiếp tục được tuổi trẻ thành phố duy trì, phát huy hiệu quả.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp gia đình, nhà trường và các ngành trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chỉ đạo tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường”… Trong 5 năm qua, các cấp đã tuyên dương trên 1.000 gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, tạo ra khí thế thi đua, phấn đấu rèn luyện, noi gương trong toàn lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố.

Khánh Chi

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác