Print Thứ Tư, 01/04/2020 15:36 Gốc

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính – Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản số 2359/UBND-TC ngày 01/4/2020 về việc một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố chỉ đạo cụ thể về chế độ chi trong cơ sở cách ly y tế tập trung, chế độ đối với người tham gia chống dịch, chế độ bồi dưỡng đối với các thành viên tại các chốt kiểm dịch của thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác