Print Chủ Nhật, 01/10/2023 14:46 Gốc

Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng; phạt tiền đến 8.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao dịch điện tử. Đó là một trong những thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nội dung này được quy định bởi Nghị định số 14/2022/NĐCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Điều 115 Nghị định số 14/2022/NĐCP quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, trong đó Khoản 1 Điều 115 quy định về thầm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trước đó, Điều 115 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP đã có những quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, song những quy định này được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP. Cụ thể, Khoản 1 Điều 115 Nghị định số 14/2022/NĐCP quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

 – Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng; phạt tiền đến 8.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao dịch điện tử;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

–  Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định 14/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 27/01/2022.

 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác