Print Thứ Ba, 24/10/2023 15:02 Gốc

“Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng; phạt tiền đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao dịch điện tử”. Đó là một trong những thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Khoản 3 Điều 115 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

Trước đó, thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được đề cập trong Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, nội dung này đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 115 Nghị định số 14/2022/NĐ-CP như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng; phạt tiền đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao dịch điện tử;

– Tước quyền sử dụng Giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

– Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định số 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Nghị định số 14/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/01/2022.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác