Print Thứ Ba, 10/10/2023 14:56 Gốc

Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng; phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao dịch điện tử. Đó là một trong những thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, được quy định tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 115 Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quy định tại Khoản 2 Điều 115 Nghị định 15/2020/NĐ-CP như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

– Phạt cảnh cáo;

– Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng; phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao dịch điện tử;

– Tước quyền sử dụng Giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

–  Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Những quy định này được áp dụng kể từ ngày Nghị định 14/2022/NĐ-CP có hiệu lực (27/01/2022).

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác