Print Thứ Năm, 15/06/2023 17:10 Gốc

Chiều 15/6, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp với các ngành chức năng và địa phương liên quan nghe báo cáo thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực ngành Y tế.

Theo báo cáo thống kê của Sở Y tế Hải Phòng, toàn ngành hiện có 03 cơ quan hành chính, 36 đơn vị sự nghiệp gồm: 09 Bệnh viện tuyến thành phố, 7 Trung tâm tuyến thành phố, 5 Bệnh viện tuyến quận/huyện, 15 Trung tâm Y tế quận/huyện; 217 Trạm Y tế xã/phường/thị trấn và 01 Trạm Y tế thôn. Trong đó, 02 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế. 04 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên gồm: Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Trẻ em, Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Mắt; 30 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Những năm qua, ngành Y tế đã luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, góp phần vào thành công lớn trong thực hiện mục tiêu kép của thành phố; cơ bản thực hiện đạt và trên mức các chỉ tiêu chuyên môn; chất lượng, năng lực khám chữa bệnh tạo được lòng tin của đa số nhân dân thành phố và khu vực lân cận; trình độ và tinh thần thái độ của nhân viên y tế ngày càng nâng cao; được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, nhiều cơ sở y tế khang trang, có diện mạo mới…

Đồng chí Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế báo cáo thực trạng của ngành.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ, ngành Y tế thành phố còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng song nguồn lực đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu… chưa đáp ứng yêu cầu; chi phí cho chăm sóc sức khoẻ ngày càng lớn trong khi về cơ bản người dân Hải Phòng thu nhập mức trung bình; việc thực hiện lộ trình tự chủ tại các đơn vị y tế chưa thực sự phù hợp thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; việc thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong bối cảnh nhân lực giao theo định mức tối thiểu, đơn vị không có đủ kinh phí chi trả cho nhân lực tự chủ; biên chế công chức các cơ quan hành chính Sở Y tế chưa đủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chủ trì Hội nghị.

Qua nghe ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị báo cáo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kết luận: Những năm vừa qua, ngành Y tế Hải Phòng đã tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ở tuyến thành phố, bước đầu đảm đương được vai trò là trung tâm y tế của khu vực. Tuy nhiên, đánh giá về tổng thể, ngành Y tế vẫn còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Chủ tịch đề nghị ngành tập trung rà soát, kiểm kê lại các trang thiết bị đã đầu tư cho công tác phòng chống dịch COVID-19, có phương án phân bổ cho các cơ sở y tế tuyến quận, huyện. Cùng với đó, Chủ tịch giao các Sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất kinh phí tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị thí điểm cho 01 đến 02 Trung tâm Y tế tuyến quận, huyện; nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dựa trên cơ sở tham khảo các địa phương và rút kinh nghiệm từ các đề án khác của thành phố, trình UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố xem xét theo quy định.

Hồng Nhung, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ tịch UBND thành phố nghe báo cáo về thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực ngành Y tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác