Print Thứ Sáu, 03/09/2021 21:52 Gốc

Ngày 2/9, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2500/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy, bộ phận Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố.

Theo đó, UBND thành phố quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chỉ huy) do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố làm Chỉ huy trưởng, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố: Lê Anh Quân, Lê Khắc Nam, Nguyễn Đức Thọ làm Phó Chỉ huy trưởng và 17 thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Trụ sở làm việc của Trung tâm Chỉ huy đặt tại trụ sở UBND thành phố số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng. Điện thoại đường dây nóng gồm số điện thoại hotline: 0889.397.397 và số điện thoại tại trụ sở: 080.31030.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng là Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố.

Cũng tại Quyết định này, UBND thành phố quyết định thành lập bộ phận Thường trực của Trung tâm chỉ huy do ông Trần Huy Kiên, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố làm Trưởng Bộ phận thường trực.

Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy gồm: Triển khai các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các bộ, ban, ngành Trung ương; của Thành ủy, Ban Chỉ đạo cấp thành phố về phòng, chống dịch COVID-19, UBND thành phố trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tiếp nhận, xử lý các thông tin, chỉ đạo, triển khai thi hành các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các quận, huyện, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tiếp nhận, giải quyết các nội dung phản ánh, vướng mắc, khó khăn của cơ quan, đơn vị, nhân dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ đạo xử lý thông tin về dịch bệnh COVID-19… Khi dịch diễn biến phức tạp, diện rộng thì Chỉ huy trưởng quyết định thành lập các Sở Chỉ huy tiền phương do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Chỉ huy trưởng để chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch tại các khu vực trong thành phố…

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ tịch UBND thành phố làm Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác