Print Thứ Năm, 06/01/2022 21:23 Gốc

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng vừa gửi Thư khen tới toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Phòng (Điện lực Hải Phòng).

Theo đó, năm 2021, mặc dù cả nước nói chung và thành phố nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, Điện lực Hải Phòng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Công ty, kết quả thực hiện một số chi tiêu chủ yếu năm 2021 như sau: Sản lượng điện thương phẩm trớc đạt 7.414 triệu KWh, tăng 15,78% so với cùng kỳ. Doanh thu bán điện trớc đạt 13.318,81 tỷ đồng, tăng 18,73% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 50 tỷ đồng. Công tác đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống điện, hiện đại hóa lưới điện, ngâm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông và đảm bảo an toàn lao động được Công ty chú trong quan tâm, tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Thư khen của Chủ tịch UBND thành phố gửi cán bộ, công nhân viên Điện lực Hải Phòng.

Thay mặt Uỷ ban nhân dân thành phố và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố nhiệt liệt biểu dương khen ngợi toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực Hải Phòng đã khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép của thành phố năm 2021. Tôi luôn tin tưởng trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 và các năm tiếp theo.

VŨ DUYÊN

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ tịch UBND thành phố gửi thư khen cán bộ, công nhân viên Điện lực Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác