Print Thứ Ba, 29/06/2021 14:45 Gốc

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức sáng nay 29/6, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có những ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác triển khai và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử đạt 99,78% (cao hơn tỷ lệ của nhiệm kỳ trước là 0,31% và cao hơn tỷ lệ chung của cả nước-cả nước là 99,60%). Số lượng, cơ cấu, thành phần bảo đảm như dự kiến; trình độ, chất lượng chuyên môn của đại biểu ở mức cao so với mức bình quân chung của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng 9 đại biểu Quốc hội, 67 đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng đang có mặt tại Hội trường, gần 6.000 đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã được cử tri thành phố tín nhiệm lựa chọn làm người đại diện ý chí, nguyện vọng của mình. Với sự tín nhiệm, tin tưởng của đồng bào cử tri thành phố, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp của thành phố Hải Phòng cần nhận thức sâu sắc trọng trách và vinh dự là người đại biểu của Nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất, đạo đức, gần gũi, trân trọng lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri và Nhân dân, thực hiện tốt chương trình hành động cùng những lời hứa của mình trước cử tri và Nhân dân thành phố.

Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh quan trọng tại kỳ họp và chúc các đồng chí sức khỏe, hoàn thành trọng trách được giao.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của HĐND thành phố Hải Phòng có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả. HĐND thành phố đã phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, hoàn thành tốt Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 đã đề ra, góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, an sinh và phúc lợi xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ thành phố; từng bước hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố khóa XVI cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa, chú trọng những vấn đề chủ yếu: Cần đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng; sự giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chương trình toàn khóa, hàng năm cần bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố; chú trọng thực hiện ba đột phá chiến lược; nhất là chính sách, thể chế cụ thể bằng các nghị quyết thích hợp và quyết sách thích hợp của HĐND thành phố; nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ các thể chế, chính sách đặc thù để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Chủ động, tích cực, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND thành phố trên cơ sở phát huy cao độ trách nhiệm của đại biểu HĐND, nhất là các đại biểu chuyên trách; phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử với cử tri; nhất là sự chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong hoạt động giám sát, thẩm tra, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham gia ý kiến xây dựng pháp luật… của đại biểu HĐND thành phố.

Phối hợp tham gia có hiệu quả các chương trình giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương; tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham gia vào các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và thành phố theo chức năng, thẩm quyền được giao.

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp với UBND thành phố, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội để tăng cường hiệu quả giám sát, đồng thời huy động và phát huy sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học trong các hoạt động của HĐND thành phố. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu, giúp việc của Thường trực Hội đồng, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng rằng trong những năm 2021-2026, HĐND thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa Hải Phòng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội của cả nước. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị mang bản sắc riêng của thành phố Cảng biển; tập trung kết cấu hạ tầng giao thông, khu công nghiệp; hạ tầng du lịch; đồng thời đầu tư hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp quá trình đô thị hóa. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn lực tập trung phát triển đột phá ba trụ cột kinh tế của thành phố: Công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, du lịch-thương mại theo tiến trình đã được Bộ chính trị đề ra tại Nghị quyết số 45-NQ/TW. Đồng thời, nghiên cứu, bố trí nguồn lực đầu tư hợp lý cùng với các cơ chế, chính sách để xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, y tế của vùng duyên hải Bắc bộ; trọng điểm phát triển khoa học và công nghệ của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới, bộ máy mới, khí thế mới cho chúng ta tin tưởng rằng HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần phát triển thành phố, phát huy tiềm năng, lợi thế địa chính trị, vị trí trọng yếu về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng để xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển văn minh, hiện đại đáp ứng được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hải Phòng nói riêng, niềm tin của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân cả nước nói chung.

Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua 3 Dự thảo Nghị quyết gồm: Tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hải Phòng; quy định mức chi cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đai biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Tùng. Ảnh: Duy Thịnh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tin tưởng vào nhiệm kỳ mới, bộ máy mới, khí thế mới của Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác