Print Thứ Ba, 13/04/2021 09:32 Gốc

Ngày 13-4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Hải Phòng.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử của Thành ủy, Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Bầu cử thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử của Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố; Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng).

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng).

Buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng, Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử thôn Nam Tử 2, xã Kiến Thiết.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng).

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng).

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng).

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng).

Lãnh đạo huyện Tiên Lãng tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.
Lãnh đạo huyện Tiên Lãng tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đại biểu huyện Tiên Lãng.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nhà văn hoá thôn Nam Tử 2.

Huyện Tiên Lãng: Tập trung lãnh đạo, bám sát tiến trình, kế hoạch bầu cử

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo của Huyện ủy về công tác bầu cử; UBND huyện thành lập Ủy ban Bầu cử huyện và 5 tổ công tác giúp việc bầu cử. Đến nay, các cơ quan huyện ban hành 87 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11 đơn vị, số đại biểu được bầu là 35; số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 169, số đại biểu được bầu là 538. Trên cơ sở quyết định của UBND huyện về phê chuẩn số lượng khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các xã, thị trấn, UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập 170 Tổ bầu cử theo quy định. Về kết quả sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bảo đảm về cơ cấu, thành phần, số dư theo quy định. Cụ thể, đối với cấp huyện là 65 người ứng cử, trong đó nữ chiếm tỷ lệ 38,4%; người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 15,4%, người trẻ là 23,07%. Đối với cấp xã, tổng số người ứng cử sau hiệp thương là 972, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 39,4%, người ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 38,2%, người trẻ là 25,3%. Đến nay, huyện hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND cấp xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 vào ngày 15-4; đối với cấp xã dự kiến hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3 trước ngày 18-4.

Quang cảnh cuộc kiểm tra tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Đồng thời, các xã, thị trấn đều hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu. UBND huyện ban hành quyết định phê chuẩn 170 khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn. Ủy ban Bầu cử huyện thành lập 11 đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị bầu cử tại xã, thị trấn, kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị rút kinh nghiệm, hạn chế sai sót trong công tác bầu cử. Ủy ban Bầu cử huyện chưa nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Huyện tập trung công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức trên Cổng thông tin điện tử huyện, hệ thống loa truyền thanh; trang trí khánh tiết, cổ động tại khu vực trung tâm huyện và các xã, thị trấn, khu vực bỏ phiếu. Bên cạnh đó, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 58 về việc bảo đảm y tế phục vụ công tác bầu cử, trong đó xây dựng phương án về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huyện Tiên Lãng chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử, bám sát tiến trình, bảo đảm dân chủ, công khai, người dân đồng thuận, tin tưởng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ viên HĐBC quốc gia, Phó chánh Văn phòng HĐBC quốc gia phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu.

Đồng chí Trương Ánh Nguyệt, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phát biểu ý kiến tại cuộc kiểm tra.

Đồng chí Lương Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện.

Đồng chí Vũ Ngọc Ngưng, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) báo cáo tình hình chuẩn bị công tác bầu cử trên địa bàn xã.

Đồng chí Ngô Ngọc Khánh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Lãng phát biểu ý kiến tại cuộc kiểm tra.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Đồng chí Nhữ Sơn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thiết phát biểu ý kiến.

Tiếp tục rà soát, làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm quyền bầu cử của mọi cử tri

Qua kiểm tra và ý kiến của các thành viên Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng và các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử, bám sát kế hoạch, tiến trình theo quy định. Trong đó, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú nhận xét về người ứng cử vừa hoàn thành, bảo đảm dân chủ, đạt kết quả, đồng thuận cao trong nhân dân. Các địa phương lập, niêm yết danh sách cử tri theo quy định. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ, bản thân cảm nhận rất rõ không khí bầu cử đang thực sự lan tỏa ở địa phương. Bộ mặt nông thôn huyện Tiên Lãng và tại xã Kiến Thiết – xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nhiều đổi thay, trang trí cổ động rực rỡ. Người dân hồ hởi, phấn khởi trước sự đổi thay của thành phố, huyện và mong chờ ngày hội bầu cử.

Trên cơ sở ý kiến các thành viên Đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện Tiên Lãng và các xã, thị trấn tiếp tục rà soát danh sách cử tri, không để sót, bảo đảm quyền bầu cử của mọi cử tri; thực hiện niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng thời gian quy định; tổ chức tốt hội nghị hiệp thương lần thứ 3; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, bảo đảm công bằng, dân chủ theo đúng hướng dẫn, quy định.

Đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát bầu cử của huyện Tiên Lãng, nhất là chủ động xây dựng kế hoạch giám sát tại 21 xã, thị trấn trong ngày bầu cử. Song, qua kiểm tra thực tế tại điểm bầu cử thôn Nam Tử 2, xã Kiến Thiết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, việc bố trí cơ sở vật chất, trang trí tại khu vực bỏ phiếu phải thật sự trang trọng, có hướng dẫn cụ thể, tạo thuận tiện nhất với người dân khi đi bỏ phiếu. Về công tác tuyên truyền cần tăng cường hơn nữa để người dân, cử tri hiểu rõ quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong bầu cử. Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các địa phương chủ động phòng, chống dịch COVID-19, có kế hoạch tổ chức bầu cử nếu phát sinh tình huống, diễn biến dịch cụ thể; chú ý bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ… ./.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chinh tri, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng và huyện Tiên Lãng.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng các đồng chí thành viên Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia và các đồng chí lãnh đạo thành phố tới dâng hương, tưởng nhớ danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo). Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi sổ lưu niệm: “Thay mặt Quốc hội, Ủy ban Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xin thắp nén tâm ngang, kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm. Mong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Vĩnh Bảo, xã Lý Học tiếp tục giữ gìn, tu bổ Khu di tích để lưu truyền cho con cháu mai sau”.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chinh tri, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chinh tri, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chinh tri, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch HĐBC quốc gia ghi sổ lưu niệm tại Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo.

TIN: ĐỖ OANH. ẢNH: DUY THÍNH, HOÀNG PHƯỚC

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại thành phố Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác