Print Thứ Bảy, 14/10/2023 12:25 Gốc

Sáng 14/10/2023, đồng chí Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XV tại quận Đồ Sơn.

Cùng dự cuộc tiếp xúc có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng; cùng các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan trên địa bàn thành phố.

Cử tri quận Đồ Sơn vui mừng chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về dự cuộc tiếp xúc cử tri.
Các đại biểu tham dự cuộc tiếp xúc.

Tại cuộc tiếp xúc, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Hải Phòng thông tin nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV; tình hình kinh tế xã hội cả nước 8 tháng đầu năm; nội dung hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng từ sau kỳ họp thứ Năm tới nay. Đồng chí cho biết, Kỳ họp thứ Sáu diễn ra 2 đợt, đợt 1 từ ngày 23/10 đến sáng ngày 16/11/2023, đợt 2 từ ngày 24/11 đến sáng ngày 29/11/2023. Tại kỳ họp, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét thông qua 9 Dự án luật, 02 Dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 08 Dự án luật, đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách Nhà nước và các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Hải Phòng thông tin nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ Sáu.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách Hải Phòng cho biết: Từ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã nhận được 74 văn bản của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương trả lời 129/160 kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng. Các ý kiến trả lời được tổng hợp và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng và Báo Hải Phòng. Sau kỳ họp thứ Nhất, trước kỳ họp thứ Tư và trước kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV, cử tri quận Đồ Sơn có 28 kiến nghị gửi tới Trung ương và thành phố (trong đó có 26 kiến nghị đối với Trung ương, 02 kiến nghị đối với thành phố); 28 kiến nghị này đã được Trung ương và UBND thành phố có văn bản trả lời, giải quyết.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp xúc.

Qua theo dõi thông tin, cử tri quận Đồ Sơn rất phấn khởi trước những thành tựu về kinh tế-xã hội của đất nước và thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua. Cử tri cũng đồng tình cao với Báo cáo về dự kiến nội dung kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV; tình hình kinh tế-xã hội cả nước 09 tháng năm 2023; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội thành phố từ sau kỳ họp thứ Năm, Quốc hội khóa XV đến nay.

Cử tri quận Đồ Sơn nêu kiến nghị.

Nhân dịp này, cử tri quận đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó cần khắc phục một số vướng mắc trong quá trình thực hiện thu hồi đất giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình khác. Xem xét để đưa tiến trình cải cách tiền lương mới đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người lao động trong trình hình mới. Đề nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát tối cao các lĩnh vực nhạy cảm dễ dẫn đến tiêu cực, nhất là lĩnh vực đầu tư công, đất đai, công tác cán bộ.

Cử tri quận Đồ Sơn nêu kiến nghị.

Cử tri quận Đồ Sơn đặc biệt quan tâm đề nghị Chính phủ sớm ban hành quy định về tiêu chí cụ thể để đề nghị công nhận tài nguyên du lịch quốc tế; tài nguyên du lịch cấp quốc gia và tài nguyên du lịch cấp tỉnh, để tháo gỡ khó khăn trong định hướng phát triển du lịch Đồ Sơn trở thành trung tâm du lịch quốc tế. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi thống nhất nội dung quy định về cơ sở lưu trú du lịch trong điều kiện công nhận điểm du lịch tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP (Điều 11) và Nghị định số 45/2019/NĐ-CP (Điều 16).

Để phát triển sản phẩm du lịch kinh tế đêm đa dạng, đặc sắc, bền vững, có chất lượng và giá trị gia tăng cao góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với các khu du lịch quốc gia, cử tri quận đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường theo hướng cho phép các quán karaoke, vũ trường trong khu du lịch được hoạt động 24/24 giờ; Nghị định số 03/2017/NĐ-CP, ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino theo hướng cho phép người Việt Nam được vào chơi tại Điểm kinh doanh casino thực hiện tại dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại các địa điểm đáp ứng các quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cử tri quận Đồ Sơn nêu kiến nghị.

Cử tri quận đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung thống nhất các quy định về biển đảo và ban hành quy định cho phép chỉ thực hiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với các dự án đầu tư lấn biển để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án vừa nằm cả 02 khu vực trong và ngoài đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm phải thực hiện 02 thủ tục giao đất, cho thuê đất và thủ tục giao khu vực biển.

Hiện nay một số quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức chưa được quy định thống nhất. Cử tri quận đề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi: Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, trong đó nội dung cần xem xét sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể việc công chức loại D (ngạch cán sự và ngạch nhân viên) và viên chức hạng V. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành sớm ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn việc xét hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Cử tri quận Đồ Sơn nêu kiến nghị.

Theo Luật Thuỷ sản năm 2003, tàu cá được quản lý theo công suất, tuy nhiên hiện nay, theo Luật Thuỷ sản 2017 thì việc quản lý tàu theo chiều dài; ngư dân nhận thấy còn nhiều vướng mắc, bất cập dẫn đến việc nhiều tàu cá hoạt động sai vùng, thậm chí nhiều tàu phải nằm bờ. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, chỉ đạo, nghiên cứu có chính sách hỗ trợ ngư dân thực hiện việc chuyển đổi nghề khai thác, để ngư dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Cử tri quận Đồ Sơn nêu kiến nghị.

Cử tri nhận thấy một số quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy còn mang tính nguyên tắc chung chung. Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật sửa đổi Luật Phòng cháy, chữa cháy với những quy định sát với thực tế, bắt kịp sự vận động và chuyển biến của xã hội; điều chỉnh, cụ thể hóa được những vấn đề còn vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất trong công tác phòng cháy, chữa cháy; trong đó, chú trọng đến: Việc vận động, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân; đề xuất thí điểm mô hình hỗ trợ, cứu cháy tại nhóm, tổ dân phố khi các lực lượng chức năng chưa có mặt kịp thời tại hiện trường; xây dựng các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cử tri quận Đồ Sơn nêu kiến nghị.

Hệ thống kè biển Khu du lịch Đồ Sơn có chiều dài gần 10km và được xây bằng đá hộc từ những năm 1970. Đề nghị thành phố quan tâm đầu tư, nâng cấp toàn bộ hệ thống kè biển, bổ sung dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo mỹ quan khu đô thị du lịch.

Cử tri quận đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét nâng mức hưởng bảo hiểm y tế của nhóm đối tượng thanh niên xung phong lên 100% để giúp nhóm đối tượng là cựu thanh niên xung phong, đồng thời cũng là người cao tuổi được chăm sóc y tế và giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi quy định về điều kiện để người lao động hạn chế việc thanh toán BHXH 1 lần và để người đã thanh toán BHXH 1 lần có thể quay trở lại tham gia BHXH để hưởng các chế độ BHXH; mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Bên cạnh đó, cử tri quận Đồ Sơn cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm chỉ đạo khắc phục tình trạng thiếu giáo viên dạy các môn học tích hợp như môn Khoa học tự nhiên để đảm bảo chất lượng giáo dục cũng như đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại cuộc tiếp xúc.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cám ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc của cử tri quận Đồ Sơn. Đồng chí cho biết quy mô kinh tế nước ta lọt tốp 38 của thế giới, Việt Nam hiện là 1 trong 20 nước có kim ngạch xuất khẩu lớn của thế giới, xuất khẩu nông nghiệp đạt 54 tỷ USD. Cả nước thu hút 37.000 dự án đầu nước ngoài, trong đó thành phố Hải Phòng đóng góp quan trọng với 9 tháng đầu năm thu hút nguồn vốn lên tới 3 tỷ USD. Tình hình kinh tế xã hội tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tình hình lạm phát được kiểm soát tốt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc tiếp xúc.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn những đánh giá của cử tri đối với những đổi mới hiệu quả của Quốc hội thời gian qua; đồng chí khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục tìm tòi đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn nhằm đáp ứng cao nhất yêu cầu phát triển của đất nước, sự mong đợi, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội thông tin làm rõ các đề xuất, kiến nghị của cử tri quận về các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, du lịch, công chức, viên chức, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm xã hội… đề nghị lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp thu những ý kiến thuộc thẩm quyền, xem xét, giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu tại cuộc tiếp xúc.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri quận Đồ Sơn. Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành xem xét các kiến nghị của cử tri. Đồng chí cho biết, Kỳ họp Quốc hội lần này diễn ra rất dài (khoảng 30 ngày), với nhiều nội dung quan trọng. Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng cam kết sẽ cố gắng hoàn thành các nội dung công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đáp lại sự tin tưởng của cử tri thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố và lãnh đạo quận Đồ Sơn.

Với cương vị lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Tiến Châu cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có một số mục tiêu, chỉ tiêu gặp nhiều thách thức, tuy nhiên, Thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy nhất quán quan điểm giữ nguyên các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, bổ sung các giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, với quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành vượt qua mọi khó khăn, thách thức để nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết.

Hồng Nhung, Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác