Print Thứ Bảy, 26/01/2019 18:28

Chiều 9-7, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay; phương hướng, nhiệm vụ những năm tới.


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội làm việc với cán bộ chủ chốt thành phố. Ảnh: Duy Thính

Cùng dự làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương.

Đón tiếp và làm việc với đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác, về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các cán bộ chủ chốt thành phố.

Hải Phòng phát triển mạnh mẽ, đột phá, nổi bật

Báo cáo với đồng chí Chủ tịch Quốc hội về kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ thành phố, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ: Hải Phòng đạt được kết quả toàn diện, một số ngành, lĩnh vực có bước phát triển mạnh mẽ, đột phá, nổi bật. Một là: Hệ thống chính trị của thành phố được xây dựng củng cố bảo đảm đồng bộ, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; có nhiều đổi mới, sáng tạo. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy và các cấp ủy được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân được quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao. Hai là: Kinh tế – xã hội thành phố tăng trưởng ở mức cao, nhiều chỉ tiêu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra đến năm 2020. Các chỉ tiêu còn lại đều sẽ hoàn thành vượt mức trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Ba là: hiệu quả đầu tư công được nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội thành phố có bước phát triển rất mạnh mẽ, đô thị trung tâm được chỉnh trang, nâng cấp, không gian đô thị được mở rộng, mở ra tương lai phát triển hiện đại và bền vững cho thành phố. Bốn là: Thu ngân sách của thành phố tăng trưởng đột phá. Tiềm lực của thành phố được huy động và phát huy, nội lực của thành phố được tăng cường, giúp Đảng bộ, chính quyền thành phố chủ động hơn trong đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Năm là: Môi trường đầu tư của thành phố được cải thiện mạnh mẽ, có biến chuyển tích cực, hiệu quả rõ nét, mang dấu ấn của thời kỳ mới. Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có môi trường hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sáu là: Chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố được điều chỉnh với nhiều cách làm mới, mang tính thiết thực và hiệu quả cao hơn, làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, góp phần cải thiện đời sống người dân nông thôn. Bảy là: Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế đều có tiến bộ. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội được chú trọng. Đời sống của người dân thành phố được cải thiện và nâng cao hơn. Quốc phòng- an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội có nhiều tiến bộ, môi trường sống tại thành phố ngày càng an bình, tạo được sự tin tưởng nhiều hơn của nhân dân, nhà đầu tư và du khách.

Làm rõ 5 hạn chế, tồn tại và 7 kinh nghiệm thực tiễn qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo thời gian qua, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu bật 5 nhiệm vụ lớn trong thời gian tới. Một là, tập trung cao công tác xây dựng Đảng; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng; triển khai có hiệu quả cao các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, 6 (khóa 12) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiện toàn bộ máy, nhân sự chủ chốt các cấp trong giai đoạn tới theo hướng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về sắp xếp bộ máy. Hai là, phát huy nhịp độ tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra. Ba là tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án mở rộng không gian đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị. Bốn là, dành nguồn lực thỏa đáng cho các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, văn hóa xã hội, giáo dục – đào tạo, y tế. Năm là, tăng cường công tác quốc phòng- an ninh, bảo đảm môi trường sống an bình cho nhân dân thành phố và góp phần cải thiện môi trường đầu tư.

Tại cuộc làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy nêu 3 kiến nghị của Hải Phòng đối với đoàn công tác của trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao nhiệm vụ cho Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TƯ, của Bộ Chính trị khóa 9 “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, hiện nay, Đề án tổng kết cơ bản hoàn thành. Thành ủy Hải Phòng đề nghị với đồng chí Chủ tịch Quốc hội ủng hộ ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng từ nay tới năm 2030, định hướng đến năm 2045. Thành ủy Hải Phòng kiến nghị đồng chí Chủ tịch Quốc hội quan tâm, chỉ đạo sớm nghiên cứu, đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao nối Hải Phòng – Hà Nội và Lào Cai, kết nối trực tiếp với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Công trình này có ý nghĩa rất quan trọng, vừa giảm tải cho hệ thống đường bộ, vừa khai thác lợi thế trong hợp tác phát triển “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” Việt Nam – Trung Quốc. Đồng chí Bí thư Thành ủy báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội về việc hiện Hải Phòng chỉ có 4 quận, huyện đạt được 50% tiêu chí theo quy định của Nghị quyết 1211/2016/ UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 11 quận, huyện không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích hoặc dân số của nghị quyết này. Sau khi sắp xếp lại sẽ phát sinh nhiều bất cập, số đơn vị hành chính trực thuộc thành phố chỉ còn 8 đến 9 đơn vị hành chính, như vậy không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của nghị quyết  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố.


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội với cán bộ chủ chốt thành phố.

Ủng hộ việc ban hành nghị quyết mới về phát triển Hải Phòng

Các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành trung ương phát biểu, khẳng định rất ấn tượng trước sự đổi mới toàn diện và thành tựu nổi bật của Hải Phòng trong thời gian qua, nhất là tư duy đổi mới, quyết liệt của lãnh đạo thành phố Hải Phòng.Lãnh đạo các ban, ngành trung ương khẳng định sẽ ủng hộ việc ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng từ nay tới năm 2030, định hướng đến năm 2045. Cùng với đó, các ngành sẵn sàng sát cánh, phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện cho Hải Phòng, nhất là những lĩnh vực Hải Phòng kiến nghị trung ương với quan điểm Hải Phòng phát triển không chỉ riêng cho Hải Phòng mà cho cả vùng, cả miền Bắc. Đồng thời, góp ý, đề xuất với Hải Phòng nhiều vấn đề thành phố cần quan tâm chỉ đạo hơn trong những năm tới, như: rà soát lại quy hoạch tổng thể gắn với gắn với quy hoạch không gian đô thị, quy hoạch công nghiệp để phát triển bền vững; chú ý liên kết vùng cả chiều dọc, chiều ngang và liên kết quốc tế; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động các giải pháp, cơ chế tài chính để tạo nguồn thu bền vững.


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm và tặng quà bà Phạm Thị Luống, mẹ liệt sĩ ở Phố Mới, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên.

Nỗ lực xây dựng Hải Phòng thành trọng điểm phát triển kinh tế năng động của cả nước

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, từ tháng 1- 2017 đến nay, Hải Phòng đón 4 đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ về thăm và làm việc. Đi thực tế các công trình, dự án, đồng chí tận mắt thấy Hải Phòng đổi mới, phát triển vượt bậc, nhìn thấy được, cảm nhận được, đúng như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm Hải Phòng: “chưa bao giờ, Hải Phòng có được bộ mặt, có cơ đồ, vị thế như bây giờ”.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cho biết, đồng chí ủng hộ việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa 9 “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng từ nay tới năm 2030, định hướng đến năm 2045. Trên thực tế, thành phố tranh thủ tốt điều kiện, thời cơ thuận lợi để “đi tắt, đón đầu”, thực hiện tốt Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị, có những quyết sách đúng, tạo đột phá phát triển, nhiều nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 32 và Kết luận 72 của Bộ Chính trị thực hiện đạt kết quả ấn tượng. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 2 năm và 6 tháng đầu năm đều cao hơn nghị quyết, thu ngân sách cao với sự thay đổi cơ cấu thu theo hướng tích cực, số thu nội địa tăng cao; công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ được thành phố quan tâm. Đời sống người dân được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm chỉ còn 2,06%, dự kiến năm 2018 chỉ còn 1,41%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được điều chỉnh, thực hiện hiệu quả cao với sự tham dự tích cực của người dân, thu nhập của người dân được nâng lên. Quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hải Phòng làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp, đặc biệt làm tốt công tác dân vận. Công tác lãnh đạo có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, HĐND các cấp được kiện toàn, UBND các cấp có cải cách hiệu quả, thiết thực, đạt nhiều tiến bộ trong phát triển kinh tế- xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, dư địa phát triển của thành phố còn rất lớn. Hải Phòng cần tiếp tục bám sát chỉ tiêu nghị quyết của trung ương, Quốc hội, Chính phủ và thành phố để phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Trong đó, cần tiếp tục  đổi mới, nâng cao năng lực của tổ chức Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa 12). Trong phát triển kinh tế, Hải Phòng chú ý tăng thu ngân sách và cơ cấu nguồn thu bền vững, không để thất thu, gian lận thu ngân sách, thu đúng, đủ, kịp thời, quản lý chi ngân sách chặt chẽ. Hải Phòng cần năng động hơn nữa để có cách làm mới, phát huy vị trí đầu mối giao thông quan trọng của miền Bắc, trở thành đầu tàu kéo sự phát triển kinh tế- xã hội trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với truyền thống của thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng sẽ phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực xây dựng thành phố Hoa Phượng đỏ thành trọng điểm phát triển kinh tế năng động của cả nước.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi chung quanh việc tại một số tỉnh, thành phố xảy ra việc mất ổn định an ninh trật tự do tình trạng người dân bị phần tử phản động lôi kéo biểu tình tự phát phản đối Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Chủ tịch Quốc hội biểu dương, trong tình hình đó Hải Phòng vẫn giữ ổn định trật tự an ninh xã hội không để xảy ra tình trạng người dân biểu tình tự phát. Để không để xảy ra tình trạng này, đồng chí đề nghị Hải Phòng chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung nắm chắc tình hình ở cơ sở, tăng cường công tác vận động quần chúng để người dân không bị lôi kéo, lợi dụng, dẫn đến có hành vi vi phạm pháp luật. Trong việc triển khai các dự án trên địa bàn thành phố, cần công khai, minh bạch, dân chủ, chủ động giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân, ngăn chặn điểm nóng từ xa. Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan, tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác lập pháp, giám sát.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mặc dù bận nhiều công việc nhưng vẫn dành thời gian quý báu thăm, làm việc với thành phố Cảng Hải Phòng. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ, những kết quả tích cực của Hải Phòng thời gian qua, ngoài sự nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, thiết thực của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ.

Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Chủ tịch Quốc hội có ý kiến kết luận và chỉ đạo rất sâu sắc, rất thực tiễn đối với thành phố Hải Phòng về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm và dâng hương tại Khu di tích Bạch Đằng Giang.

* Trong chương trình làm việc tại Hải Phòng, chiều 9-7, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà bà Phạm Thị Luống là mẹ liệt sĩ, 99 tuổi, ở Phố Mới, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Chủ tịch Quốc hội dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Bạch Đằng Giang ở thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên.

Báo Hải Phòng 09/07/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Hải Phòng:  Ủng hộ việc xây dựng nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển Hải Phòng trong thời kỳ mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác