Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:59

Ban Tổ chức Thành ủy vừa tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Phạm Văn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Quang cảnh Hội nghị


Năm 2018, Ban Tổ chức Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã bám sát chương trình công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ đề ra. Nổi bật là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, thành phố bố trí đồng chí trưởng ban tuyên giáo quận, huyện ủy đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở 14/14 quận, huyện: bố trí đồng chí trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch uỷ ban MTTQ ở 6 quận, huyện; bố trí 7/15 bí thư quận, huyện không phải là người địa phương; bố trí 3/15 bí thư kiêm chủ tịch UBND quận, huyện; chỉ đạo 9/15 quận, huyện hoàn thành đề án hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND; quyết định thí điểm hợp nhất 3 đơn vị; 11/15 quận, huyện hoàn thành đề án thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể; quyết định thành lập đối với 1 quận; chỉ đạo 3 quận, huyện hoàn thành đề án hợp nhất cơ quan UBKT cấp ủy với Thanh tra; ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ; quyết định thí điểm cả 2 mô hình trên đối với 1 quận và 1 huyện.

Năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hải Phòng chủ động thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung cao cho việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII); triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị trong năm 2019, toàn ngành phát huy ưu điểm và những kết quả đạt được, chủ động, tích cực hơn, triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả cao trong sắp xếp tổ chức bộ máy; tích cực tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu nghị quyết đề ra. Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), cần tập trung làm tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, chính xác; chú trọng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố; tham mưu tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; tham mưu xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bên cạnh đó, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện mô hình hay và những sai phạm ở cơ sở; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đủ về số lượng, nâng cao chất lượng…

LHT – haiphong.gov.vn 25/01/2019

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ động, tích cực triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác