Print Thứ Năm, 07/04/2022 09:51 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 86/KH-UBND phấn đấu mục tiêu, năm 2022 đưa Hải Phòng đứng trong tốp 10 về Chỉ số xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) và đến năm 2025 đứng trong tốp 5 toàn quốc.

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị và địa phương tập trung nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Thành uỷ về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tích cực chủ động, sáng tạo đề ra các giải pháp thực hiện, xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả (tăng điểm số, tăng thứ hạng); triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các chỉ số thành phần góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022.

Năm 2022, Hải Phòng phấn đấu mục tiêu đứng trong tốp 10 về Chỉ số xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI). Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong.

Nhiệm vụ của Kế hoạch Cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố năm 2022 đề ra, trước hết cần chuyển đổi về nhận thức, kiến tạo thể chế tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số, sẵn sàng thử nghiệm và áp dụng các ứng dụng, giải pháp mới trong chuyển đổi số. Bổ sung, nâng cấp mạng thông tin nội bộ, trang bị máy tính, thiết bị tin học phục vụ công việc cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển khai kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã; chuyển đổi sử dụng IPv6 đối với các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước. Ban hành, triển khai danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố quản lý. Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của thành phố để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giao tiếp trực tuyến theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, ban hành Chương trình, Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi số, phát triển kinh doanh số; thành lập và triển khai hoạt động mạng lưới doanh nghiệp công nghệ số, kinh doanh số trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền và phổ cập về thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt; triển khai Mobile money tại các Trung tâm thương mại Aeon Mall, Vincom,… và các địa điểm du lịch; đẩy mạnh thanh toán điện tử, hợp đồng điện tử, thuế điện tử, hải quan điện tử đối với doanh nghiệp và người dân.

Phát triển hạ tầng viễn thông, Internet, xoá các vùng lõm sóng, phổ cập thuê bao băng rộng cáp quang đến các hộ gia đình trên địa bàn thành phố, phấn đấu năm 2022 tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao băng rộng cáp quang đạt 80%. Triển khai gắn mã Vpost code đến địa chỉ hộ gia đình trên toàn thành phố. Cung cấp, mở rộng các dịch vụ số; triển khai giải pháp ký số nộp hồ sơ trực tuyến giải quyết TTHC….

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị và địa phương chủ động ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình hoặc lồng ghép trong kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ số, thanh toán không sử dụng tiền mặt. Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác giảng dạy; mở rộng đào tạo các chuyên ngành CNTT-TT (ICT), thương mại điện tử, kinh doanh số… Bám sát các tiêu chí, đánh giá xác định chỉ số, các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành liên quan, thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện nâng cao chỉ số chuyển đổi số thành phố năm 2022.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ động, sáng tạo đề ra các giải pháp làm tăng điểm số, tăng thứ hạng nâng cao Chỉ số chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác