Print Thứ Ba, 02/04/2019 11:06

Để chủ động phòng ngừa ứng phó kịp thời, có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND thành phố vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 1/4/2019 về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2019.

Tại Chỉ thị này, UBND thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác PCTT, TKCN năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án PCTT của ngành, địa phương, đơn vị sát hợp với tình hình thực tế, theo từng cấp độ rủi ro thiên tai đảm bảo an toàn cao nhất về người và tài sản; chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy; tổ chức thực hiện ngay tại địa bàn cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”; lồng ghép các nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của ngành, địa phương.

Phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm Luật PCTT, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN và của thành phố về công tác PCTT và TKCN. Xác định công tác PCTT là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, phải được lồng ghép trong tổ chức nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, các đề án, dự án của các cấp, các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn thành phố; cụ thể hóa phương châm “công trình kinh tế – xã hội phải góp phần PCTT, công trình PCTT phải góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội; tất cả các công trình phải an toàn trước khi sử dụng”. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả các tình huống thiên tai, thảm họa.

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành theo quy định, đảm bảo tinh gọn, phân công rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu lực điều hành của Ban Chỉ huy và từng thành viên.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, kịp thời rà soát, bổ sung đảm bảo tính sát thực, khả thi các kế hoạch, phương án PCTT, TKCN, ứng phó sự cố tràn dầu; đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi, công trình công cộng, trường học, nhà chung cư, công trình hạ tầng kỹ thuật, kho tàng, nhà xưởng, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão… Tập trung nguồn lực thực hiện đảm bảo tiến độ xây dựng, tu bổ công trình đê điều, thủy lợi, khu neo đậu tàu thuyền. Ngăn chặn và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi.

Tổ chức điều tra, thống kê số lượng tàu thuyền, thuyền viên, lồng bè thủy sản; tăng cường công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá, tàu thuyền vận tải, tàu du lịch theo phân cấp; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình trạng kỹ thuật, trang thiết bị an toàn, thiết bị thông tin liên lạc của tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển.

Tổ chức và bảo đảm thông suốt hệ thống thông tin liên lạc phục vụ dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai theo quy định; đảm bảo thông tin chỉ đạo, chỉ huy trong mọi tình huống thiên tai; chủ động thông tin cảnh báo thiên tai cho ngư dân hoạt động trên biển. Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác trực ban tham mưu tại Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp. Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT. Tổ chức thu đúng, thu đủ và quản lý, sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích Quỹ PCTT.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ động phòng ngừa ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác