Print Chủ Nhật, 07/04/2019 09:29

Năm 2019 do tác động của hiện tường Enso, biến đổi khí hậu, dự báo tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả, UBND TP vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Dự báo thiên tai diễn biến phức tạp

Tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai của ngành, địa phương, đơn vị sát hợp với tình hình thực tế, theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, đảm bảo an toàn cao nhất về người, tài sản.

Tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia phòng chóng, giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020. Phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm Luật phòng chống thiên tai; xác định công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, phải được lồng ghép trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, các đề án, dự án của các cấp, ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT, TKCN các cấp, ngành.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, kịp thời rà soát, bổ sung đảm bảo tính sát thực, khả thi các kế hoạch, phương án. Điều tra, thống kê số lượng tàu thuyền, thuyền viên, lồng bè thủy sản; đảm bảo thông suốt hệ thống thông tin liên lạc phục vụ dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai theo quy định. Tổ chức thu đúng, đủ, quản lý, sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích quỹ phòng chống thiên tai…

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả trước thiên tai
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác