Print Thứ Bảy, 26/01/2019 22:52

Đó là chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, diễn ra từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/12/2018 trên địa bàn thành phố.

Mục đích của Tháng hành động nhằm phát động một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong phạm vi toàn thành phố nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia của các cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em. Đồng thời, tiếp tục phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên trong gia đình và người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; làm rõ trách nhiệm xử lý của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

UBND thành phố yêu cầu các hoạt động trong Tháng hành động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ ở các cấp, các ngành và sử dụng bộ nhận diện của Tháng hành động để tạo hiệu ứng về truyền thông trong toàn xã hội. Phấn đấu 100% các Sở, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn treo khẩu hiệu, truyền thông về Tháng hành động tại trụ sở cơ quan; trên địa bàn mỗi quận huyện tổ chức ít nhất 1 cuộc đối thoại, tọa đàm, hội thảo về các nội dung liên quan để đưa ra các đề xuất chính sách cho triển khai công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; 100% các trường phổ thông trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh về vấn đề xâm hại tình dục, bạo lực học đường và kỹ năng phòng, chống và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong trường học để hưởng ứng chiến dịch truyền thông “Trường học không bạo lực”; 100% nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán được phát hiện được hỗ trợ dưới nhiều hình thức; 100% các vụ bạo lực, xâm hại, mua bán người được phát hiện được xử lý kịp thời… Thành phố sẽ tổ chức kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại ít nhất 2 đơn vị trong thời gian diễn ra Tháng hành động.

Chi tiết Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 xem tại đây.

V.H.N – haiphong.gov.vn 29/10/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác