Print Thứ Hai, 20/05/2019 11:22

Để sẵn sàng phối hợp triển khai các hoạt động trong khả năng, phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, hạn chế thấp nhất những thiệt hại khi xảy ra tai nạn đối với tàu, thuyền hoạt động trên biển và tai nạn xảy ra trong lĩnh vực hàng không dân dụng; bảo đảm duy trì liên tục, an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành trong công tác ứng phó tai nạn hàng không dân dụng, tai nạn tàu thuyền trên biển của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP, các cơ quan Đảng, Chính quyền các cấp, Sở TT&TT vừa ban hành kế hoạch phối hợp ứng phó tai nạn hàng không dân dụng và tai nạn tàu thuyền trên biển của ngành TT&TT.

Theo đó, ngành sẽ tập trung quán triệt, tuyên truyền nhiệm vụ ứng phó tai nạn hàng không dân dụng, tai nạn tàu thuyền trên biển; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của ngành. Từng đơn vị thuộc ngành xây dựng kế hoạch ứng phó; duy trì lực lượng, phương tiện trực ứng phó tai nạn hàng không dân dụng, tai nạn tàu thuyền trên biển. Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị trong ngành TT&TT, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng tham gia luyện tập, ứng phó tai nạn; đảm bảo đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện ứng phó. Chỉ đạo, phối hợp các đơn vị doanh nghiệp thuộc ngành TT&TT đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cứu nạn hàng không dân dụng theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP. Thông tin, báo cáo về hoạt động đảm bảo thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng, tai nạn tàu thuyền trên biển…

Sở giao phòng Bưu chính viễn thông là đầu mối tham mưu triển khai các hoạt động của sở trong việc phối hợp ứng phó tai nạn hàng không dân dụng, tai nạn tàu thuyền trên biển; tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trong ngành chủ động xây dựng phương án, tổ chức kiểm tra, duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng nhằm đảm bảo duy trì liên tục, an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành trong công tác ứng phó tai nạn của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP, các cơ quan Đảng, Chính quyền các cấp….

Sở cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, đơn vị khác trực thuộc sở trong việc thực hiện kế hoạch trên.

Trong quá trình triển khai, phối hợp ứng phó tai nạn hàng không dân dụng, tai nạn tàu thuyền trên biển các thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của ngành không được tắt điện thoại bất kể thời gian nào để kịp thời nhận lệnh chỉ đạo. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước ngành, pháp luật nếu không đảm bảo được thông tin liên lạc, tuyên truyền phục vụ công tác PCTT&TKCN theo nhiệm vụ phân công.

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Chủ động phối hợp ứng phó tai nạn hàng không dân dụng và tai nạn tàu thuyền trên biển
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác