Print Thứ Tư, 13/03/2019 14:29

Sáng 13/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến kiểm tra công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Văn phòng UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến chỉ đạo công tác dập dịch

Tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh vừa phát sinh ổ DTLCP, chính quyền đã tổ chức tiêu hủy 32 con lợn (gần 1.300 kg). UBND quận Dương Kinh đã Chỉ đạo Chi cục Thú y vệ sinh môi trường phun thuốc tiêu độc, khử trùng và lập 3 chốt kiểm dịch tạm thời tại phường Hòa Nghĩa.

Sau khi  kiểm tra, động viên hộ chăn nuôi tại phường Hòa Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu UBND quận Dương Kinh tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về Kế hoạch hành động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP xâm nhiễm vào Hải Phòng, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/2/2019 của UBND thành phố về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Thông báo số 90/TB-UBND ngày 4/3/2019 về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp về công tác phòng, khống chế bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch yêu cầu quận Dương Kinh khẩn trương báo cáo kết quả thống kê đàn lợn trước và sau thời điểm phát sinh dịch bệnh của các cơ sở chăn nuôi (hộ, trang trại, doanh nghiệp) tại thôn, xã, quận, huyện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động 24/24 giờ của các chốt kiểm dịch tạm thời; bố trí đầy đủ quân số, hóa chất và trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cho các phương tiện giao thông ra, vào vùng dịch. Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục 1 lần/ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên; 3 lần/ tuần trong 3 tuần tiếp theo trong phạm vi 3km; 1 lần/tuần liên tục trong vòng 1 tháng trong phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch; chủ động khoanh vùng dập dịch không để dịch lây lan sang các địa bàn của quận Dương Kinh.

Phó Chủ tịch đề nghị các cơ quan truyền thông báo chí tuyên truyền để người dân hiểu dịch nguy hiểm với chăn nuôi nhưng không nguy hiểm với người, không lây lan sang người, người dân bình tĩnh thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để dập dịch nhanh nhất và chủ động phòng để không lây lan sang các nơi khác.

*** Trước đó, ngày 11/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến kiểm tra công tác phòng, chống bệnh DTLCP tại các chốt kiểm dịch tạm thời của một số xã trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Văn phòng UBND thành phố.

Sau khi kiểm tra các chốt kiếm dịch tạm thời tại các xã: Đông Sơn, Kênh Giang, Liên Khê, Lại Xuân, Chính Mỹ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận sự cố gắng của các chốt kiểm dịch tạm thời tại các xã, đã duy trì thường xuyên hoạt động để kiểm soát các phương tiện giao thông ra, vào vùng dịch; đảm bảo công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

Để tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống, kiểm soát bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến yêu cầu UBND các huyện quận tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của UBND thành phố về phòng, chống bệnh DTLCP. Khẩn trương báo cáo kết quả thống kê đàn lợn trước và sau thời điểm phát sinh dịch bệnh của các cơ sở chăn nuôi (hộ, trang trại, doanh nghiệp) tại  thôn, xã, quận, huyện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương có dịch tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động 24/24 giờ của các chốt kiểm dịch tạm thời; bố trí đầy đủ quân số, hóa chất và trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cho các phương tiện giao thông ra, vào vùng dịch. Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc liên tục theo quy định.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh DTLCP tại các địa phương. Khẩn trương tổng hợp, thống kê đàn lợn trước và sau thời điểm phát sinh dịch bệnh của các cơ sở chăn nuôi tại các thôn, xã, quận, huyện, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/3/2019.

*** Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh DTLCP, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành công văn số 861-CV/TU ngày 12/3/2019 về việc tăng cường chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP. Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố; các huyện ủy; quận ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị  – xã hội thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền được yêu cầu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống bệnh DTLCP, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ tịch của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/02/2019 và Công điện số 50/CĐ-CT ngày 25/02/2019 của UBND thành phố. Các sở, ban, ngành thành phố theo chức năng, nhiệm cụ thể chủ động phối hợp để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chủ động tham gia cùng chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để khống chế, ngăn chặn bệnh DTLCP, bảo đảm nguyên tắc vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

Về kinh phí phòng, chống bệnh DTLCP, Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương sử dụng kinh phí thực hiện công tác phòng, chống bệnh DTLCP như đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố. Giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo việc sử dụng kinh phí theo quy định, bảo đảm hiệu quả; hỗ trợ thiệt hại phải bảo đảm chặt chẽ, công khai, dân chủ, tránh tình trạng buông lỏng gây thất thoát ngân sách.

Nguyễn Hải – haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Chủ động khoanh vùng dập dịch, không để lây lan sang các địa bàn khác
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác